Научни скупoви

Филозофске годишњице – Миланко Говедарица: Маркс и Маркузе

У емисији НАУЧНИ СКУПОВИ четвртком можете слушати снимке са конференције „Годишњице рођења значајних светских и српских филозофа”, која је у организацији Српског филозфског друштва одржана 22. децембра на Филозофском факултету у Београду. У другој емисији овог циклуса преносимо излагање Миланка Говедарице о Карлу Марксу и Херберту Маркузеу.

Одређујући Карла Маркса (1818-1883) као мислиоца економије, или прецизније - као мислиоца тржишне економије, а Херберта Маркузеа (1898-1979) као мислиоца културе, и то специфично пацифистичке културе, Миланко Говедарица у свом излгању указује на битне разлике у њиховим погледима на друштво и људску егзистенцију. Тежиште излагања ће бити на разматрању Марксове дистинкције између „царства слободе" и „царства нужности" и на Маркузеовом одговору на њу. Аутор износи аргументе у прилог томе да је Маркузеов став да је смисао културе у превазилажењу човекове дезинтегрисаности до које води тржиште, а да се тегобност рада превладава у радости слободне игре, наивнији од Марксовог учења, те да су многи филозофи који су хтели да оду даље од Маркса, заправо пали испод његовог нивоа.

Уредница циклуса Тања Мијовић.

број коментара 0 Пошаљи коментар