Трибине

Разговор о нама – Маријана Пајванчић, Ева Вукашиновић и Ружица Јакешевић

У емисији ТРИБИНЕ средом можете слушати снимке разговора који је одржан поводом представљања студије Горана Башића „Мултикултурализам и етницитет” и књиге „Мултикултурализам у јавним политикамa” чији су аутори Синиша Таталовић, Митја Жагар и Горан Башић. На почетку треће емисије овог циклуса говориће Маријана Пајванчић, а потом можете пратити излагања Еве Вукашиновић и Ружице Јакешевић.

У Институту друштвених наука 12. децембра је одржан округли сто под називом „Разговор о нама", а повод су биле две нове књиге које су се током прошле године појавиле у издању овог института - монографија Горана Башића Мултикултурализам и етницитет и студија Мултикултурализам у јавним политикамa чији су аутори Горан Башић, Синиша Таталовић и Митја Жагар. Маријана Пајванчићу свом излагању настоји да објасни због чега је мултикултурализам значајан феномен, те да ли је и како интегрисан у наше јавне политике. Ева Вукашиновић ће наставити говор о овој проблематици, наводећи бројне примере из сопствене праксе, будући да је радила као заменица покрајинског омбудсмана за заштиту права националних мањина. Ружица Јакешевић ће се, пре свега, фокусирати на текст из књиге Мултикултурализам у јавним политикамa који је написала у коауторству са Синишом Таталовићем, а тежиште разматрања ће бити на праксама и наративима везаним за миграције који су све више присутни у јавним политикама различитих држава.

Уредница циклуса Тања Мијовић.број коментара 0 Пошаљи коментар