Грамофонија – Композиције Милоша Раичковића

Репродукујемо албум са снимцима камерних композиција „Flying Trio” и „Dream Quartet”. Плочу је објавила продукцијска кућа ПГП РТБ 1987. године.

Плоча са Раичковићевим камерним остварењима данас се може сматрати вредним историјским докумнетом из више разлога. Најпре, камерне композиције које су објављене на њој снимили су Драгослав Лазаревић и Јулије Стефанидес и ови записи малих ансамбала пружају детаљан увид у начин интерпретације савремене музике са краја осамдесетих година, имајући у виду да је звучна слика веома транспарентна и може се рећи да верно одражава интерпретацијске замисли. Извођачи који су суделовали на овој плочи, као што су Нада Колунџија и ансамбл „Музика да камера", били су чести сарадници савремених аутора из осамдесетих година, те њихова тумачења домаћих остварења данас имају и документарну вредност, сведочећи о веома живој музичкој активности овог периода. Иако плоча није поново објављивана, дела која се налазе на њој повремено су присутна на репертоарима српских музичара.

Поред поменутих звучних и документарних квалитета ових снимака, албум са Раичковићевом музиком је значајан и као својеврсни дискографски манифест, с обзиром на то да је на омоту плоче одштампано композиторово објашњење „нове класике" - уметничког правца који је теоријски дефинисао и заступао у својим делима. Како, између осталог, аутор истиче, нова класика би се могла „дефинисати као спој музичког минимализма са стиловима бечке класике и ране романтике". Овакави аутопоетички записи нису били чести на плочама нашег издавача и углавном су се налазили на албумима са новом и непознатом музиком, уз белешку о животу композитора која је стандардне форме. Графичко решење омота је израдио Миленко Милетић, дугогодишњи сарадник ПГП-а на великом броју различитих остварења.

Аутор Милан Милојковић
Уредница Сања Куњадић

број коментара 0 Пошаљи коментар