Предавања

Мишко Шуваковић: Између прoгреса и катастрофе

У емисији ПРЕДАВАЊА можете слушати снимак првог дела излагања Мишка Шуваковића „Између прoгреса и катастрофе”, одржаног 27. фебруара на Факултету за медије и комуникације у Београду, у оквиру циклуса „Дванаест уметничких, естетских и теоријских револуција 20. и 21. века”.

Између 27. фебруара и 29. маја на Факултету за медије и комуникације Мишко Шуваковић држи низ предавања везаних за кључне појмове савремене естетике и теорије уметности, као што су: прелом, обрт, преображај, катастрофа, мутација, еманципаторски гестови, пробој и револуција. Дванаест уметничких, теоријских и естетских револуција о којима ће бити речи у овим предањима тичу се ликовних и визуелних уметности, фотографије и филма, техничких или нових медија, извођачких уметности, музике и театра, али и самих облика живота, културе, друштва, те сложених антагонизама савременог природног и вештачког света.

Како је наведено у програму овог обимног циклуса предавања, реч је о отвореном курсу који „припада студијама сложености заснованим на компаративној анализи и расправи о различитим, често неупоредивим, појавама у уметности, естетици и теорији. Појам револуције се разматра у пољима естетике, уметничких пракси, науке, теорије и филозофије, те у свакодневном свету од Маркса, Курбеа, Хаусмана и Дишана преко Витгенштајна, Куна, Кристеве и Солерса до Флусера, Китлера, Батлерове, Гројса, Негрија и Рансијера, односно, од реализма, кубизма до даде и надреализма до флуксуса и од концептуалне уметности до савремених артивизама као субверзивних и конструктивних стратегија. Циљ курса је пројекција новог, различитог, другог, еманципованог, неочекиваног и убрзаног унутар уметности, теорије уметности и естетике".

Видео запис овог предавања доступан је на сајту Факултета за емедије и комуникације.

Следеће среде, 1. маја, можете слушати други, завршни, део овог излагања.

Уредници емисије Тања Мијовић и Предраг Шарчевић.

број коментара 0 Пошаљи коментар