Научни скупови

Језик, књижевност, контекст – говори Ана Коцић

У емисији НАУЧНИ СКУПОВИ, четвртком пратите снимке са конференције „Језик, књижевност, контекст”, која је одржана 12. и 13. априла на Филозофском факултету Универзитета у Нишу. У петој емисији овог циклуса можете слушати снимак излагања Ане Коцић „Реконтекстуализација суђења салемским вештицама”.

Ана Коцић критички преиспитује и реконтекстуализује троп о суђењу салемским „вештицама" у америчкој књижевности и култури. Теоријску основу чине историјски увид у ову серију догађаја иконичне важности за амерички културни контекст, као и литература која нагласак ставља на питања рода, односно обрађује тему салемских суђења кроз призму чињенице да су међу оптуженима и осуђенма већином биле жене (Елизабет Рејс, Керол Карлсен). Полазна хипотеза је да се са променом културног контекста, то јест са „посветовљавањем" америчког друштва, мењала и перцепција жена као вештица: од колонијалног доба и пуританског друштвеноисторијског контекста, преко периода јачања младе америчке нације и америчке националне књижевности, те културног контекста Америке 50-их година 20. века, до савремених културних трендова и поимања.

Примерима из америчке књижевности од 19. до 21. века (Натанијел Хоторн, Артур Милер, Кетрин Хау) Ана Коцић илуструје критичко преиспитивање и реконтекстуализацију представа о женама као вештицама, те изводи закључак у прилог својој централној тези да су ове представе временом еволуирале од изразито негативних ка позитивно конотираним.

Уредници емисије Тања Мијовић и Предраг Шарчевић.

број коментара 0 Пошаљи коментар