Студије и огледи

Сара Померој: Спартанке

У седмичном циклусу СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ, од понедељка 1. до петка 5. јула, можете пратити делове студије Саре Померој „Спартанке”.

Својом студијом Спартанке америчка историчарка Сара Померој направила је малу револуцију у разумевању положаја жена у старој Грчкој. Не само, дакле, што се, према њеном мишљењу, не може говорити о „античкој жени" – дакле не може се уопштавати на такав начин да се говори о „жени као таквој" јер жене у Атини и жене у Спарти, рецимо, нису заузимале исти положај, нити су имале иста права, као што није исто говорити о имућној жени и сиромашној жени којем год поретку да су припадале – већ се место Спартанки у спартанском поретку показује готово шокантним с обзиром на наше предрасуде, али и с обзиром на све оно што знамо о спартанском војничком устројству. Неће нас, наравно, зачудити то да су и жене биле обучаване у војничком духу, те да су и саме имале важну улогу у спартанској ратној машини, али оно што изазива шок јесте степен слободе које су, у многом погледу, уживале Спартанке и који је био знатно већи него у другим грчким државама, рачунајући и Атину. Испоставља се да су Спартанке спадале међу најслободније жене античког доба, како у односу на доминантни положај мушкарца у политичком устројству, тако и на економска права. Разуме се да је било значајних ограничења, понекад и трагичних епизода у дугом периоду постојања Спарте, али се увек изнова догађало да спартанска рационалност однесе превагу над традицијом угњетавања жена, те су Спартанке успевале да заузму значајно место не само у приватној, већ и у јавној сфери.

Минуоциозно написана студија Саре Померој ослања се на богату грађу о античком свету, али и на самосвојним и храбрим закључцима ове славне историчарке.

Са енглеског превела Милица Стојковић
Чита Марица Милчановић
Уредник Иван Миленковић

број коментара 0 Пошаљи коментар