Знакови

Радомир Кнежевић "Посвета сећању", галерија Хаос, Београд

Уметник и професор на Факултету ликовних уметности Радомир Кнежевић припада оној групи уметника који доказује да истраживања с ликовним елементима имају своју сврху и у другој деценији XXI века. Далеко од тога да Радомир Кнежевић те елементе схвата на традиционалан начин - он их узима из једног контекста и конструише потпуно нови. На изложби "Посвета сећању" у галерији Хаос, Кнежевић је у фокус свог истраживања ставио линију, и поставио себи многобројна питања, између осталог: "Шта је све линија", "Чему служи линија у креирању уметничког дела", "Да ли линија може да буде форма (не само да је описује већ да буде самодефинишући фактор)", "Колико је линија део ументости а колико живота"...

Другим речим, на изложби "Посвета сећању" Радомир Кнежевић наставља истраживања цртања у простору, користећи шибље (дакле природни, животни материјал) као линије којима "осваја" живи/галеријски простор.

За разлику од претходних циклуса, када је пратио артикулисани експресивни гест својих уљаних слика, овога пута се окренуо чистијим линијама/формама, с конструктивистичким/модуларним особинама с циљем да што боље "исцрта" простор галерије. С посебним осветљењем које ствара сенке тродимензионалних цртежа, Кнежевић увлачи посетиоца у саму бит слике/простора, остављајући га да сам себи поставља већ поменута питања.

"Линија је у перманентном, готово ритуалноом процесу кретања, између органског, природног рачвања и ткања, али и природног, конструкционог подвргавања савијањима и згушњавањима... Тачком компресије интензивира тензију, из ње емитује нова кретања и уобличавања, она је неминовна и моћна конструктивна дтерминанта једног живог процеса", навела је у предговору каталога Гордана Станишић.

Гост емисије је Радомир Кнежевић

Уредник и водитељ Знакова: Сава Ристовић

број коментара 0 Пошаљи коментар