Хипократија

Живот у свету звука, буке и мало тишине

Гост емисије је госпођа др Драгана Шумарац Павловић, редовни професор Електротехничког факултата у Београду, на Катедри за телекомуникације, за предмете у области акустике. Као хонорарни професор предаје на Факултету драмских уметности у Београду при Катедри за дизајн звука и на Архитектонском факултету учествује у делу наставе који је посвећен акустичком комфору.

Светска здравствена организација дефинисала је буку као трећи по значају
еколошки загађивач човекове средине. Сматра се да је 60% популације у
Европи изложено повећаном нивоу буке и да то на разне начине угрожава здравље људи. Савремени начин живота, пре свега у урбаним срединама, донео је већу концентрацију људи, саобраћаја, свима су постали доступни веома моћни аудио-уређаји, повећала се бука од комшија и из спољашње средине, а са друге стране, порасла су и наша очекивања у погледу свега што чини акустички комфор. Тако су су појавили нови изазови у домену остваривања потребне звучне изолованости, приватности.

Лабораторија за акустику на Електротехничком факултету има веома дугу
традицију у неговању акустике као специфичне мултидисциплинарне области која се бави звуком. Звук није физичка појава независна од човека. Због тога се Лабораторија, осим физичким особинама звука, бави и свим феноменима који се у животу човека доводе у везу са звуком. Човек има способност контролисаног генерисања звука да би њиме саопштио своје мисли, осећања или се уметнички изразио, а истовремено има одговарајуће чуло којим може да дешифрује различите информационе слојеве које звук носи. Ова лабораторија представља место окупљања људи који се на разне начине баве звуком, од инжењера до уметника.

Ми живимо и стварамо у свету звукова, он је свуда око нас. Иако је цивилизација, генерално, окренута визуелном, опсег звучних информација које човек може да генерише - али и прима- слушајући звук, веома је велик и слојевит, и надмашује опсег информација које прима чулом вида.

Било којом темом да се бавимо када је звук у питању, морамо да будемо

свесни да постоји више суштински, информационо и значењски различитих аспеката звука. За неке је звук превасходно говор као средство
комуникације, за друге је то музика као моћно изражајно средство, за треће је то звук који нам даје информације о простору у коме се крећемо и о дешавањима у њему. Зато о звуку можемо да размишљамо са аспекта преноса информација, у естеском домену или, данас све више, у еколошком домену. Звук, бука и тишина, три су појавна облика било о каквом садржају да је реч: звук као нешто што желимо да чујемо, бука као нежељени звук, и тишина као добар и лош саучесник у тим процесима. Аналитичко, холистичко, семантичко слушање...

Емисију припремају проф. др Момчило Б. Ђорђевић и проф. др Александар Петровић.

број коментара 0 Пошаљи коментар