Хипократија

Како проценити вредност научне публикације

Гост у данашњој Хипократији је професор емеритус др Миодраг Лукић, наш истакнути имунолог са преко 4 000 цитата у интернационалној литератури и Хиршовим индексом 39. За наш данашњи разговор значајна су његова искуства у организацији и евалуацији научноистраживачког рада. Проф. Лукић је био продекан за науку Медицинског факултета у Београду. Провео је две године у Бостону као Фулбрајтов стипендиста. Био је гостујући професор Медицинског факултета Универзитетског колеџа у Лондону и управник Института за микробиологију и имунологију и продекан за науку и последипломске студије Универзитета Уједињених Арапских Емирата. Сада је професор емеритус Универзитета у Крагујевцу. Био је ментор научницима који су своје докторске дисертације одбранили у Енглеској и Немачкој, као и многим нашим научницима у Србији. 

Дефиниција појма НАУКА многим људима представља проблем. Свако од нас има идеју шта би наука могла бити, али је ту идеју тешко образложити. У модерним речници наука се дефинише као: посматрање, идентификација, опис, експериментално истраживање и теоријско објашњење неког феномена; методолошка активност и изучавања било чега; активност која користи проучавање нечега уз одговарајући метод.

Наука се може окарактерисати и као укупно знање. Кад се на тај начин користи појам наука, онда се имају у виду физичке науке (астрономија и геологија) или биолошке (зоологија, ботаника, медицина).
Филозофи науке покушавају да опишу како би изгледало идеално бављење науком. Надмоћ науке крије се у методологији. Модерно ширење знања и размена научних метода најбоље се испољавају кроз научне публикације.
Научни чланци се могу публиковати у бројним часописима. Међутим, углед часописа се заснива на вредности чланака које објављује. Постоје различити начини вредновања часописа, али је најважнији његов утицај на научну јавност, тј. његов импакт фактор (ИФ). То је мера која одражава годишњи просечни број цитата из недавно објављених чланака у том часопису. Он се често користи као израз релативне важности часописа у том пољу науке.
О стању наше науке, претежно у пољу имунологије, говориће наш уважени гост Миодраг Лукић, професор емеритус на Крагујевачком универзитету, из чије је лабораторије за имунологију изашло највише научних радова наших научника у иностраним часописима са високим импакт фактором.
Емисију припрема проф. др Момчило Б. Ђорђевић.

 

број коментара 0 Пошаљи коментар