Radio Beograd 3: Programska šema - utorak, 10. dec 2019

20:00
Najava programa
20:02
Umetnost interpretacije
20:55
Muzej zvuka
22:05
Studije i ogledi – Anri Bergson: Uloga tela
22:45
23:45
Antologija Trećeg programa – Margaret Džejkob: Javna sfera, evropska perspektiva
00:20
Savremena srpska muzika – Ingeborg Bugarinović