Grad

Individualistički, kritički model kulture rađao se i razvijao sa rađanjem i razvojem urbsa – jedan od puteva današnje rehabilitacije individualizma je onaj koji nas vraća u Grad. Kompleksnost urbane forme predložak je za strukturu emisije.
Kao što grad strukturišu ulice, trgovi, predgrađa... tako i ova emisija ima svoje Forume, Cardo i Decumanus, ali i bočne (alternativne) ulice i svoj suburbs. Kao što se u gradu - uz teatre, mauzoleje i muzeje - nalaze sudnice i cirkusi, tako se i emisija bavi kulturološko-antropološkim aspektima ne samo uzvišenih ljudskih aktivnosti nego i onih najtrivijalnijih. Kao što je grad centar kulture i razmene, tako je i emisija tog naziva otvorena za komunikaciju kultura i razlika. Informisanje, otvaranje pitanja, definisanje problema, sučeljavanje različitih mišljenja, stavova i ideologija... ciljevi su autorske emisije Grad. Ona se ostvaruje uživo, uz dijaloško vođenje (u paru) bez čitanja. Razgovori su problemski intonirani, s insistiranjem na živosti i provokativnosti.
Sve epizode serijalaGrad

Prethodne emisije

subota, 19. okt 2019, 15:00

Simbol na restauraciji ...

Grad

pročitaj

subota, 12. okt 2019, 15:00

Krešimir Rogina ...

Grad

pročitaj

subota, 05. okt 2019, 15:00

Ekstravagantno ...

Grad

pročitaj

subota, 21. sep 2019, 15:00

Bijenale u Veneciji ...

Grad

pročitaj

subota, 14. sep 2019, 15:00

Čistač ...

Grad

pročitaj

subota, 07. sep 2019, 15:00

Petar Omčikus ...

Grad

pročitaj

subota, 31. avg 2019, 15:00

Nikola Polak ...

Grad

pročitaj

subota, 24. avg 2019, 15:00

Josipa Pepa Pašćan ...

Grad

pročitaj

subota, 17. avg 2019, 15:00

Olga Jančić ...

Grad

pročitaj

subota, 10. avg 2019, 15:00

Dušan Makavejev ...

Grad

pročitaj

subota, 03. avg 2019, 15:00

Umetnost u totalitarnim društvima ...

Grad

pročitaj

Sve epizode serijalaGrad