Hronika Trećeg programa

Pročitaćemo osvrt Ljiljane Ćinkul na 57. Oktobarski salon, a potom osvrt Saše Skaluševića na zbirku pesama Gorana Stamenića „Sveti magnet”.

57. Oktobarski salon, koji je drugi put organizovan u svojoj bijenalnoj verziji, još uvek predstavlja našu najznačajniju međunarodnu manifestaciju posvećenu vizuelnim umetnostima i, kao takav, nastavlja da izaziva veoma visoka očekivanja kod svoje publike. Slogan ovogodišnjeg Oktobarskog salona, koji je održan od 15. septembra do 28. oktobra, bio je „Čudo kakofonije", a umetnički direktori su bili Gunar Kvaran i Danijela Kvaran, islandsko-francuski bračni par. Po rečima Ljiljane Ćinkul, sledeći fleksibilnu tezu i sam slogan bijenala, oni su nastojali (izborom autora i predstavljanjem njihovih višestranih identiteta) da prevedu pežorativni smisao reči kakofonija u pozitivan kontekst autorskog uvida - u raznorodnu umetničku produkciju u svetu, obuhvatajući i najrazličite medijske realizacije. Tako su se na Oktobarskom salonu našla dela umetnika različitih generacija, od Eroa (rođenog 1932) i Joko Ono (1933) do najmlađih umetnika rođenih krajem 90-ih godina 20. veka (kao što su Nemanja Nikolić, Eva Kotjakova, Dominik Lang, Nina Ivanović). Demokratičnost se ogleda i u izboru autora iz dvadeset pet zemalja Evrope, Azije, Afrike i Amerike, jer je ideja selektora i bila da istaknu kakofoničnu strukturu umetničke produkcije koja ne ističe nacionalne, rasne i rodne osobenosti.

* * *

Knjigu poezije Gorana Stamenića Sveti magnet objavila je 2016. godine izdavačka kuća Treći Trg iz Beograda. Kako komentariše Saša Skalušević, naslov zbirke je preuzet iz Njegoševe Luče mikrokozma (Nekako me svojstvo diglo tamo/Nekakav me sveti magnet tegli), a aludira na ispunjenost pesnikovog bitisanja, prevlast duhovnog nad materijalnim. To je ona „sveta simpatija", gde su se pored pisanja kao dara, našli melanholija, entuzijazam i usamljenost koju ovaj kreativni čin sa sobom nosi, a naročito prostorna usamljenost, odraz skučenosti današnje postjugoslovenske kulture. Knjiga Sveti magnet na svega tridesetak stranica nudi dvadeset tri pesme, strukturirane pre u formi pamfleta ili subverzivnog kolaža, negoli zbirke pesama, podeljene na dva zasebna i tematski udaljena dela. Prvi deo knjige pod nazivom „prema vladavini anđela", bez naslova pesama, može se čitati kao jedna celina, ritmična poema, ali se pesme mogu čitati i zasebno; dok drugi, kraći deo, nosi naslov „sedam prizora iz skrivene republike Mirdite", gde nam se otkriva jedan klasičniji iako poetski mističniji i čistiji izraz. Napominjemo i to da je rukopis ove zbirke Gorana Stamenića izabran za najbolji pesnički prvenac na konkursu Beogradskog festivala poezije i knjige Treći Trg za 2016. godinu.

Urednica emisije Tanja Mijović.

broj komentara 0 pošalji komentar
Hronika Hronika

Autor:
Tanja Mijović

Kao kulturno-informativani nedeljnik Trećeg programa, HRONIKA svakog ponedeljka donosi osvrte i prikaze aktuelnih pojava i dešavanja u umetnosti i nauci. [ detaljnije ]