Tribine

Razgovor o nama – Marijana Pajvančić, Eva Vukašinović i Ružica Jakešević

U emisiji TRIBINE sredom možete slušati snimke razgovora koji je održan povodom predstavljanja studije Gorana Bašića „Multikulturalizam i etnicitet” i knjige „Multikulturalizam u javnim politikama” čiji su autori Siniša Tatalović, Mitja Žagar i Goran Bašić. Na početku treće emisije ovog ciklusa govoriće Marijana Pajvančić, a potom možete pratiti izlaganja Eve Vukašinović i Ružice Jakešević.

U Institutu društvenih nauka 12. decembra je održan okrugli sto pod nazivom „Razgovor o nama", a povod su bile dve nove knjige koje su se tokom prošle godine pojavile u izdanju ovog instituta - monografija Gorana Bašića Multikulturalizam i etnicitet i studija Multikulturalizam u javnim politikama čiji su autori Goran Bašić, Siniša Tatalović i Mitja Žagar. Marijana Pajvančiću svom izlaganju nastoji da objasni zbog čega je multikulturalizam značajan fenomen, te da li je i kako integrisan u naše javne politike. Eva Vukašinović će nastaviti govor o ovoj problematici, navodeći brojne primere iz sopstvene prakse, budući da je radila kao zamenica pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava nacionalnih manjina. Ružica Jakešević će se, pre svega, fokusirati na tekst iz knjige Multikulturalizam u javnim politikama koji je napisala u koautorstvu sa Sinišom Tatalovićem, a težište razmatranja će biti na praksama i narativima vezanim za migracije koji su sve više prisutni u javnim politikama različitih država.

Urednica ciklusa Tanja Mijović.broj komentara 0 pošalji komentar