Naučni skupovi

Jezik, književnost, kontekst – govori Ana Kocić

U emisiji NAUČNI SKUPOVI, četvrtkom pratite snimke sa konferencije „Jezik, književnost, kontekst”, koja je održana 12. i 13. aprila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu. U petoj emisiji ovog ciklusa možete slušati snimak izlaganja Ane Kocić „Rekontekstualizacija suđenja salemskim vešticama”.

Ana Kocić kritički preispituje i rekontekstualizuje trop o suđenju salemskim „vešticama" u američkoj književnosti i kulturi. Teorijsku osnovu čine istorijski uvid u ovu seriju događaja ikonične važnosti za američki kulturni kontekst, kao i literatura koja naglasak stavlja na pitanja roda, odnosno obrađuje temu salemskih suđenja kroz prizmu činjenice da su među optuženima i osuđenma većinom bile žene (Elizabet Rejs, Kerol Karlsen). Polazna hipoteza je da se sa promenom kulturnog konteksta, to jest sa „posvetovljavanjem" američkog društva, menjala i percepcija žena kao veštica: od kolonijalnog doba i puritanskog društvenoistorijskog konteksta, preko perioda jačanja mlade američke nacije i američke nacionalne književnosti, te kulturnog konteksta Amerike 50-ih godina 20. veka, do savremenih kulturnih trendova i poimanja.

Primerima iz američke književnosti od 19. do 21. veka (Natanijel Hotorn, Artur Miler, Ketrin Hau) Ana Kocić ilustruje kritičko preispitivanje i rekontekstualizaciju predstava o ženama kao vešticama, te izvodi zaključak u prilog svojoj centralnoj tezi da su ove predstave vremenom evoluirale od izrazito negativnih ka pozitivno konotiranim.

Urednici emisije Tanja Mijović i Predrag Šarčević.

broj komentara 0 pošalji komentar