Studije i ogledi

Stiven Bjučler: Neobična karijera teorije pritiska i teorije sloma

U ciklusu STUDIJE I OGLEDI, od ponedeljka, 16. do četvrtka, 19. decembra, možete slušati tekst Stivena Bjučlera „Neobična karijera dvaju teorija o kolektivnoj akciji: teorija pritiska i teorija sloma”.

Autor piše o neobičnoj poziciji teorije pritiska i teorije sloma u sociološkom objašnjenju kolektivne akcije. Još od ere klasične sociologije, pa sve do poodmaklih godina dvadesetog veka, bili su to centralni mehanizmi za analizu kolektivnog ponašanja. Sedamdesetih godina prošlog veka ove teorije su zasute žestokom kritikom, a na scenu je stupila perspektiva o mobilizaciji resursa koja je navela naučnike da postavljaju drugačija pitanja i konstruišu drugačije odgovore nego u klasičnoj tradiciji. Kritika je bila pre svega usmerena na logičke i empirijske mane starih pristupa, kao i na negativni prizvuk koji je bio implicitno prisutan u simbolici kolektivnog ponašanja. Pa ipak, pristupi pritiska i sloma opstajali su na marginama resursno-mobilizacijske perspektive, kao i u radovima pojedinih teotetičara koji su ipak uočavali i pojedine korisne strane starih termina. Najzad, smatra Bjučler, moguće je zastupati i tezu da koncepti pritiska i sloma nikada nisu u potpunosti iščezli iz teorija o društvenim pokretima, već su bili na određeni način skrajnuti da bi se opet pojavili, ovoga puta prerušeni u novi konceptualni jezik koji govori o političkim prilikama, o političkim šansama.

Tekst, preuzet iz knjige The Blackwell Companion to Social Movements (Snow, Soul & Kriesi), preveo je Aleksandar B. Nedeljković.

Čita Aleksandar Božović.
Urednica Olivera Nušić.

broj komentara 0 pošalji komentar