Solaris

Tema emisije: Uloga nivoa složenosti u biološkim objašnjenjima

Sagovornik: prof. dr Slobodan Perović, Filozofski fakultet u Beogradu.

Prema redukcionističkom pristupu objašnjavanju bioloških pojava i procesa, nastanak i evolucija svih odlika živih bića mogu se objasniti na osnovu analize dubljih nivoa njihove strukture, sve do nivoa gena i organskih makromolekula. Kritičari redukcionizma, međutim, ističu da nijedno istinsko objašnjenje ne može da zaobiđe višestruke i uzajamne veze između različitih nivoa građe i funkcije živih sistema. Odnos prema složenosti u biologiji i sam je, dakle, veoma složen, a eksplicitno razmatranje eksplanatorne moći hipoteza usredsređenih na pitanja složenosti uveliko je postalo neodvojivi deo savremenih strategija traganja za odgovorima na najznačajnija nerazrešena pitanja u biološkim naukama, uključujući tu i pitanje svih pitanja - postanak života.

Muzički urednik: Ivana Đorđević
Ton-majstor: Vladimir Penđer
Autor emisije: Srđa Janković

broj komentara 0 pošalji komentar
Solaris Solaris

Autor:
Srđa Janković

Emisija je posvećena temama iz oblasti prirodnih nauka koje obuhvataju kako bazična, tako i primenjena naučna istraživanja, sa posebnim osvrtom na naučni metod, istoriju i filozofiju nauke, kao i različite aspekte odnosa nauke i društva. Posebna pažnja se poklanja pojašnjenju i isticanju ključnih pojmova i koncepata od suštinskog značaja za razumevanje puteva i procesa koji vode ka naučnom saznanju. Sagovornici u emisiji obuhvataju naučnike koji se bave istraživanjima iz različitih oblasti, od nosilaca vrhunskih rezultata i priznanja do onih koji se nalaze na početku svog naučnog traganja, ali i pripadnike raznovrsnih profesija koji su u prilici da ponude relevantna mišljenja o odgovarajućim aspektima naučnih poduhvata i nauke u celini. [ detaljnije ]