Solaris

Tema emisije: Evolucija i etika

Sagovornik: dr Igor Živanović, naučni saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu

Kada se govori o odnosu između teorije evolucije i etike, prva asocijacija neretko je i dalje vezana za „borbu za opstanak" kroz „zakon jačega" i različite oblike socijalnog darvinizma koji su kroz istoriju poslužili kao svojevrsno pokriće (ili pokušaj pokrića) za teške zloupotrebe nauke u ideološke svrhe. Međutim, kao što ističu mnogi evolucioni biolozi, ni izvorna Darvinova teorija niti savremena sintetska teorija evolucije ne pružaju uporište tumačenjima koja u prvi plan ističu egoizam biološke jedinke. Altruizam i kooperacija su, štaviše, među najznačajnijim fenomenima koje evolucioni biolozi dugo i plodotvorno istražuju, a sagledavanje bioloških činilaca ljudskog ponašanja, uz psihološke i socijalne - u svetlu savremenih shvatanja koja se sve više udaljavaju od nekadašnjeg biološkog determinizma - svakako pruža dragocen doprinos našim naporima da to ponašanje potpunije razumemo.

Muzički urednik: Ivana Đorđević
Ton-majstor: Vladimir Penđer
Autor emisije: Srđa Janković

broj komentara 0 pošalji komentar
Solaris Solaris

Autor:
Srđa Janković

Emisija je posvećena temama iz oblasti prirodnih nauka koje obuhvataju kako bazična, tako i primenjena naučna istraživanja, sa posebnim osvrtom na naučni metod, istoriju i filozofiju nauke, kao i različite aspekte odnosa nauke i društva. Posebna pažnja se poklanja pojašnjenju i isticanju ključnih pojmova i koncepata od suštinskog značaja za razumevanje puteva i procesa koji vode ka naučnom saznanju. Sagovornici u emisiji obuhvataju naučnike koji se bave istraživanjima iz različitih oblasti, od nosilaca vrhunskih rezultata i priznanja do onih koji se nalaze na početku svog naučnog traganja, ali i pripadnike raznovrsnih profesija koji su u prilici da ponude relevantna mišljenja o odgovarajućim aspektima naučnih poduhvata i nauke u celini. [ detaljnije ]