Solaris

Tema emisije: Poreklo makroevolucionih inovacija

Sagovornik: dr Aleksej Tarasjev, naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja „Dr Siniša Stanković"

Jedno od najznačajnijih i najzanimljivijih pitanja u evolucionoj biologiji, od samih njenih začetaka pa sve do današnje proširene sinteze, odnosi se na procese i mehanizme nastanka krupnih inovacija u građi i funkcijama organizama, uključujući i inovacije koje počivaju u osnovi taksonomskih jedinica visokog reda i/ili omogućavaju pristup novim ekološkim nišama. Iako u načelu svaka nova osobina u živom svetu nastaje kombinacijom nasumičnog variranja i prirodne selekcije, u potrazi za detaljnim i potpunim objašnjenjem konkretnih makroevolucionih inovacija, kao i za univerzalnim aspektima i preduslovima njihovog javljanja, prelamaju se ključni koncepti savremenog sagledavanja evolucije - odnos između razvića jedinke i evolucije populacije, usađenost evolucionih procesa u širi kontekst ekosistema, složeni odnosi između genotipa i fenotipa, višestruki nivoi delovanja selekcije, kao i opšta uloga slučajnosti, spoljašnjih perturbacija i sticaja okolnosti (evolucione kontingencije) u dugoj istoriji biosfere.

Muzički urednik: Ivana Đorđević
Ton-majstor: Vladimir Penđer
Autor emisije: Srđa Janković

broj komentara 0 pošalji komentar
Solaris Solaris

Autor:
Srđa Janković

Emisija je posvećena temama iz oblasti prirodnih nauka koje obuhvataju kako bazična, tako i primenjena naučna istraživanja, sa posebnim osvrtom na naučni metod, istoriju i filozofiju nauke, kao i različite aspekte odnosa nauke i društva. Posebna pažnja se poklanja pojašnjenju i isticanju ključnih pojmova i koncepata od suštinskog značaja za razumevanje puteva i procesa koji vode ka naučnom saznanju. Sagovornici u emisiji obuhvataju naučnike koji se bave istraživanjima iz različitih oblasti, od nosilaca vrhunskih rezultata i priznanja do onih koji se nalaze na početku svog naučnog traganja, ali i pripadnike raznovrsnih profesija koji su u prilici da ponude relevantna mišljenja o odgovarajućim aspektima naučnih poduhvata i nauke u celini. [ detaljnije ]