Hipokratija

Kako proceniti vrednost naučne publikacije

Gost u današnjoj Hipokratiji je profesor emeritus dr Miodrag Lukić, naš istaknuti imunolog sa preko 4 000 citata u internacionalnoj literaturi i Hiršovim indeksom 39. Za naš današnji razgovor značajna su njegova iskustva u organizaciji i evaluaciji naučnoistraživačkog rada. Prof. Lukić je bio prodekan za nauku Medicinskog fakulteta u Beogradu. Proveo je dve godine u Bostonu kao Fulbrajtov stipendista. Bio je gostujući profesor Medicinskog fakulteta Univerzitetskog koledža u Londonu i upravnik Instituta za mikrobiologiju i imunologiju i prodekan za nauku i poslediplomske studije Univerziteta Ujedinjenih Arapskih Emirata. Sada je profesor emeritus Univerziteta u Kragujevcu. Bio je mentor naučnicima koji su svoje doktorske disertacije odbranili u Engleskoj i Nemačkoj, kao i mnogim našim naučnicima u Srbiji. 

Definicija pojma NAUKA mnogim ljudima predstavlja problem. Svako od nas ima ideju šta bi nauka mogla biti, ali je tu ideju teško obrazložiti. U modernim rečnici nauka se definiše kao: posmatranje, identifikacija, opis, eksperimentalno istraživanje i teorijsko objašnjenje nekog fenomena; metodološka aktivnost i izučavanja bilo čega; aktivnost koja koristi proučavanje nečega uz odgovarajući metod.

Nauka se može okarakterisati i kao ukupno znanje. Kad se na taj način koristi pojam nauka, onda se imaju u vidu fizičke nauke (astronomija i geologija) ili biološke (zoologija, botanika, medicina).
Filozofi nauke pokušavaju da opišu kako bi izgledalo idealno bavljenje naukom. Nadmoć nauke krije se u metodologiji. Moderno širenje znanja i razmena naučnih metoda najbolje se ispoljavaju kroz naučne publikacije.
Naučni članci se mogu publikovati u brojnim časopisima. Međutim, ugled časopisa se zasniva na vrednosti članaka koje objavljuje. Postoje različiti načini vrednovanja časopisa, ali je najvažniji njegov uticaj na naučnu javnost, tj. njegov impakt faktor (IF). To je mera koja odražava godišnji prosečni broj citata iz nedavno objavljenih članaka u tom časopisu. On se često koristi kao izraz relativne važnosti časopisa u tom polju nauke.
O stanju naše nauke, pretežno u polju imunologije, govoriće naš uvaženi gost Miodrag Lukić, profesor emeritus na Kragujevačkom univerzitetu, iz čije je laboratorije za imunologiju izašlo najviše naučnih radova naših naučnika u inostranim časopisima sa visokim impakt faktorom.
Emisiju priprema prof. dr Momčilo B. Đorđević.

 

broj komentara 0 pošalji komentar