Visine

Renesansna harfa

Harfa i njoj srodna lira poznate su u gotovo svim kulturama. Već na samom početku srednjeg veka korišćene su bukvalno u svim prilikama, i svetovnim i religioznim, i u skromnim i u aristokratskim kućama. Harfa koja se najviše koristila u srednjem veku i ranoj renesansi bila je malih dimenzija, laka za nošenje. Ne čudi da je zbog toga bila gotovo neizostavna pratnja svih trubadura, ali i obavezan deo opreme mnogih domaćinstava viših društvenih slojeva. 

Za večerašnje Visine odabrali smo duhovne napeve i balade srednjovekovnih i renesansnih autora koje su aranžirali i snimili harfistkinja Elena Polanska i ansambl La Camerata.

Autor emisije je Ivana Komadina.

broj komentara 0 pošalji komentar
Visine Visine

Autor:
Bojana Žižić, Ivana Komadina, Gorica Pilipović, Maja Čolović Vasić, Zorica Premate i Ana Ćirica

Na kraju programa, u VISINAMA predstavljamo  meditativne  i duhovne kompozicije autora svih konfesija i epoha. [ detaljnije ]