Solaris

Aktivna galaktička jezgra

Sagovornik: dr Edi Bon, Astronomska opservatorija Beograd

Tokom dvadesetog veka i početkom tekućeg, dvadeset prvog, naučnici su umnogome upoznali strukturu galaksija, uključujući i našu vlastitu, ali su se u isti mah susreli sa novim velikim zagonetkama. Među ovim zagonetkama značajno mesto zauzimaju aktivna galaktička jezgra. To je pojam koji je povezan sa supermasivnim crnim rupama, upečatljivim objektima koji nam pružaju priliku da steknemo dublji uvid u prirodne zakone - zakone koji podjednako upravljaju onim sićušnim i onim ogromnim, onim što nam je blizu i onim što je od nas gotovo nezamislivo daleko.

Razgovor je prvi put emitovan 10. juna 2018.

Muzički urednik: Ivana Đorđević
Ton-majstor: Nenad Đorđević
Autor emisije: Srđa Janković

broj komentara 0 pošalji komentar
Solaris Solaris

Autor:
Srđa Janković

Emisija je posvećena temama iz oblasti prirodnih nauka koje obuhvataju kako bazična, tako i primenjena naučna istraživanja, sa posebnim osvrtom na naučni metod, istoriju i filozofiju nauke, kao i različite aspekte odnosa nauke i društva. Posebna pažnja se poklanja pojašnjenju i isticanju ključnih pojmova i koncepata od suštinskog značaja za razumevanje puteva i procesa koji vode ka naučnom saznanju. Sagovornici u emisiji obuhvataju naučnike koji se bave istraživanjima iz različitih oblasti, od nosilaca vrhunskih rezultata i priznanja do onih koji se nalaze na početku svog naučnog traganja, ali i pripadnike raznovrsnih profesija koji su u prilici da ponude relevantna mišljenja o odgovarajućim aspektima naučnih poduhvata i nauke u celini. [ detaljnije ]