Arheologija i pseudoarheologija

Sagovornik: prof. dr Aleksandar Palavestra, Odeljenje za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu

Živimo u eri koja se odlikuje nezapamćenom lakoćom prenošenja informacija, ali nažalost, podjednako i dezinformacija. Uz pomanjkanje kritičkog mišljenja i racionalnog sagledavanja stvarnosti, to uslovljava sve veći uspon pseudonauke i sve teže razgraničenje utemeljenih od neutemeljenih shvatanja, i u nauci i u društvu, i lokalno i globalno.

 

Stoga nije iznenađujuće da se i arheologija - kao naučna disciplina čiji je cilj da nam pruži što verniju i što pouzdaniju sliku o našoj kolektivnoj prošlosti - suočava sa velikim izazovima bujanja naučno nepotkrepljih gledišta, proizvoljnih tumačenja, „alternativnih činjenica" i drugih prepoznatljivih odlika doba koje mnogi uveliko označavaju kao „era postistine". Utoliko je potrebnije i značajnije stalno podsećanje na opšte metodološke temelje naučnih istraživanja i objektivne kriterijume njihove valjanosti, poperovsko insistiranje na proverljivosti naučnih hipoteza, kao i neraskidivo jedinstvo mnogobrojnih naučnih oblasti i disciplina koje proučavaju prirodu i čoveka, kao njen neodvojivi deo.

Muzički urednik: Ivana Đorđević

Ton-majstor: Vladimir Penđer

Autor emisije: Srđa Janković

broj komentara 0 pošalji komentar
Solaris Solaris

Autor:
Srđa Janković

Emisija je posvećena temama iz oblasti prirodnih nauka koje obuhvataju kako bazična, tako i primenjena naučna istraživanja, sa posebnim osvrtom na naučni metod, istoriju i filozofiju nauke, kao i različite aspekte odnosa nauke i društva. Posebna pažnja se poklanja pojašnjenju i isticanju ključnih pojmova i koncepata od suštinskog značaja za razumevanje puteva i procesa koji vode ka naučnom saznanju. Sagovornici u emisiji obuhvataju naučnike koji se bave istraživanjima iz različitih oblasti, od nosilaca vrhunskih rezultata i priznanja do onih koji se nalaze na početku svog naučnog traganja, ali i pripadnike raznovrsnih profesija koji su u prilici da ponude relevantna mišljenja o odgovarajućim aspektima naučnih poduhvata i nauke u celini. [ detaljnije ]