Razmišljajte o jeziku…

Slušajte „Put u reči“ i razmišljajte o jeziku…

Jovana Jovanović se danas bavi iluzijama, Jana Kovačević govori o jezičkim izoglosama u praindoevropskom jeziku, a Vlado Đukanović nastavlja priču o ćirilici i latinici.

Uređuje i vodi: Vlado Đukanović

Stalni saradnici: Jovana Jovanović, Jana Kovačević

broj komentara 0 pošalji komentar