Trideset godina rada Odbora za proučavanje života Roma

Osnovan kao Komisija (oktobra 1989. godine), od 2015. Odbor za proučavanje života i običaja Roma SANU organizovao je devet naučnih skupova i objavio isto toliko zbornika.

Iako je prvim programom iz 1990. predviđeno da oblasti interesovanja budu istorija, kultura, tradicionalni način života i običaji Roma, nisu se mogle izbeći ni socijalno-ekonomske teme.

Prvi zbornik „Razvitak Roma u Jugoslaviji - problemi i tendencije" objavljen je 1992, a već sledeće godine „Društvene promene i položaj Roma". Sledili su zbornici: „Cigani/Romi u prošlosti i danas" (2000), „Društvene nauke o Romima u Srbiji" (2007), „Promene identiteta, kulture i jezika Roma u uslovima planske socijalno-ekonomske integracije"(2012), „Prilozi Strategiji unapređenja položaja Roma" (2014), „Stanovanje Roma u Srbiji: stanje i zazovi" (2017), „Romi Srbije u XXI veku" (2018) i „Očuvanje, zaštita i perspektive romskog jezika u Srbiji" (2018).

Povodom tri decenije rada Odbora za proučavanje života i običaja Roma, SANU je objavila istoimenu monografiju čiji su autori akademik Tibor Varadi i dr Goran Bašić.

Tim povodom gost Stepenika je dr Goran Bašić.

Autor i voditelj emisije: Svetlana Jajić

broj komentara 0 pošalji komentar