Увоз робе

Одговор на питање породице Николић из Немачке о увозу робе физичких лица.

Молимо вас да нас информишете како се креће плаћање царине у процентима и дали и колико имамо права по особи да пренесемо робу без плаћања царине и да ли та вредност може да се споји породично, да ли важи рачун са попустом, ако га ми платимо у 50% да ли се то тако признаје за царину?  Породица Николић

У складу са важећим прописима физичка лица могу уносити/увозити у нашу земљу искључиво робу намењену сопственим потребама, која нема комерцијални карактер. Осим на предмете личног пртљага (који не подлеже наплати увозних дажбина), домаћи држављани ослобођени су и од плаћања увозних дажбина на робу коју у путничком промету уносе са собом, а која је намењена сопственим потребама, и то у укупној вредности те робе до 100 евра. Уколико је вредност робе која се уноси већа од 100 евра, плаћају се увозне дажбине на целокупну вредност, а не само на вредност преко 100 евра. Ова повластица не односи се на робу која није дељива. Такође, кумулирање повластица није прописано!

Царињење робе у путничком промету, за робу чија вредност не прелази 3000 евра, може да се спроведе у тзв. „скраћеном поступку" (без подношења јединствене царинске исправе), применом јединствене царинске стопе од 10% на утврђену вредност робе у поступку царињења, као и припадајуће стопе ПДВ (18% или 8%).

За робу која се уноси у путничком промету, а чија вредност прелази 3000 евра, спроводи се редован поступак увоза (уз подношење јединствене царинске исправе) код надлежне царинарнице и уз примену стопа прописаних Законом о царинској тарифи за конкретну робу.

Такође, за робу (без обзира на њену вреднпост) коју физичка лица уносе у путничком промету, а изјасне се - декларишу за царињење (целе или дела робе) у редовном поступку увоза, примениће се стопа царине утврђена Царинском тарифом.

Детаљније информације о спровођењу царинског поступка у путничком промету, као и царинским повластицама за физичка лица, можете наћи на званичном сајту Управе царина, на адреси carina.rs

број коментара 0 Пошаљи коментар