Konferencija u Pragu o statusu Srba u EU

Narednog meseca, od 7. do 10. novembra, u Pragu se održava konferencija o statusu Srba i očuvanju srpskog jezika na Starom kontinentu, a organizator je Srpsko udruženje „Sveti Sava", vodeće društvo srpske manjine u Češkoj republici.

"Ova konferencija se nadovezuje na prvu Konferenciji „Srpska manjina u Evropskoj Uniji - status i očuvanje jezika", koju smo održali sredinom juna 2015. godine u Pragu. Na tom skupu su delegati srpskog rasejanja iz dvadesetak evropskih država doneli više zaključaka u vezi statusa Srba i očuvanja srpskog jezika u zemljama EU", objašnjava domaćin i organizatod mr Branka Kubeš, predsednica srpskog udruženja u Češkoj.

Branka Kubeš Radojković je filolog, književni istoričar, prevodilac, publicista i novinar. Rođena je u Skoplju 1954. godine, gde je diplomirala filologiju. Bila je član (1990 - 1993) Udruženja Srba u Makedoniji. Organizovala je srpske škole u Skoplju i selima Skopske Crne Gore. Radila je (1983 - 1989.) na Katedri slavistike Filozofskog fakulteta Karlovog univerziteta u Pragu. Bila je predsednica Češko-jugoslovenske kulturne alijanse (1999 - 2001). Jedan je od osnivača i predsednica Srpskog udruženja „Sveti Sava", srpske manjine u Češkoj republici (2002.). Glavni i odgovorni urednik časopisa "Srpska reč" (2005.) i časopisa za decu srpske manjine "Đurđevak" (2007.) na ćirilici.

Mr Kubeš aktivno radi na pitanjima srpske nacionalne manjine. Bila je član Saveta vlade za narodne manjine Češke republike (2003 - 2007). i član Komisije za narodne manjine Skupštine grada Praga. (2003 - 2008). Član je Komisije Ministarstva kulture Češke za projekte udruženja narodnih manjina od 2003. i član Statutarne komisije Saveta vlade za narodne manjine Češke (od 2006.).

Ličnim zalaganjem godine 2003. izborila se da Srbi u Češkoj republici budu priznati kao nacionalna manjina. Njena ćerka Milica Kubeš je sekretar udruženje i predstavnik srpske manjine u Veću češke vlade za narodne manjine. Obe su dugo godina vodile Srpsku kuću u Pragu kao kulturnu ustanovu. Afirmisan su u Češkoj kao autori knjiga, studija i članaka o srpskom narodu i o srpsko-češkim odnosima.

"Cilj druge konferencije u Pragu je da se pitanja statusa srpskog naroda u Evropi, srpskih manjina u zemljama EU i očuvnja srpskog jezika ponovo postave i sagleda šta smo za ove 4 godine uradili. Godine 2015. mi smo zajedno doneli odluku da se radi zaštite srpskog naroda na Starom kontinentu formira krovna organizacija Savez Srba u EU. Statut ove organizacije je pripremljen, tako da s emože dogoditi da ova konferencija bude osnivačka skupština Saveza Srba u Evropskoj Uniji", nagoveštava dr Branka Kubeš iz Praga.

Na konferencije sredinom novembra u Pragu učestvovaće predstavnici srpskih zajednica iz Češke, Slovačke, Austrije, Nemačke, Mađarske, Rumunije, Slovenije, Hrvatske, Italije, Švajcarske i drugih zemalja.

broj komentara 0 pošalji komentar