Podrška Fondu dijaspora za maticu

U prostorijama Matice iseljenika, 9.septembra održana je 19. redovna godišnja skupština Udruženja "Fond dijaspora za maticu". Uoči zasedanja, šestočlanu delegaciju Fonda primio je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

Članovi Fonda dijaspora za maticu obavestili su predsednika Aleksandra Vučića o ukupnom radu udruženja prethodnih godina, a prema rečima dr Miloja Milićevića, predsednika Fonda, razgovor je bio prisan i vrlo sadržajan. Aktuelizovana je inicijativa za podizanje srpskog memorijalnog centra i stvaranje Srpskog doma u Beogradu.

"Srpski dom bi bio vrlo značajan kada bi se otvorio u prestonom gradu, bio bi sinonim naše roditeljske kuće koje bi bio i mesto susreta rasejanja i matice u svim vidovima našeg delovanja: i privrednom, i socijalnom, kulturnom, sportskom", kaže dr Miloje Ž. Milićević.

U fokusu pažnje zasedanja skupštine Fonda jedna od tema bila je i predstojeće pisanje Deklaracije o opstanku svih Srba u svetu, inicirano od strane predsednika Vučića, koja se prevashodno odnosi na regione, ali i na sve delove sveta u kojima živi srpski narod.

Profesor dr Milivoje Pavlović, jedan od osnivača fonda, pored ostalog je istakao da bi suštinski bilo važno da se u tekstu deklaracije definiše srpski duhovni i kulturni prostor, koji nikako ne može biti omeđen sadašnjim granicama Srbije, Dakle, da se afirmišu i zaštite - srpsko duhovno biće, srpski jezik i srpska kultura.

"Imali smo inicijativu za stvaranje jedne srpske knjige u kojoj bi bilo sadržano sve šta smo mi Srbi, a mi smo to nazvali Srboslov, dakle knjiga koja govori o Srbima", kaže za RTS Miloje Ž. Milićević.

Fond dijaspora za maticu osnovan 1999. godine prilozima srpske dijaspore i prijatelja srpskog naroda. Od osnivanja pre 18 godina do danas u humanitarne potrebe uložio je oko 7 miliona evra za obnovu najugroženijih područja i zbrinjavanje ljudi, kako u matici tako i u delovima regiona.

Iz Fondacije Sanja Milenković i dalje se stipendraju talenti iz matematike i tehničkih nauka.

"Nadamo se da ćemo i dalje uspešno raditi, pogotovo uz podršku koju smo dobili od predsednika Vučića i koja će verovatno uslediti i sa drugih nivoa i drugih institucija Republike Srbije", rekao je Živadin Jovanović, potpresednik Fonda dijaspora za maticu.

Na sednici upravnog odbora Fonda, koji je prethodio skupštini, podnet je izveštaj Nadzornog odbora u kojem je ocenjeno da je poslovanje udruženja u prethodnoj godini bilo u skladu sa svim pozitivnim zakonskim propisima.

Tradicionalno je otvorena i izložba Mostovi...dijaspora - matica, koja najbolje ilustruje retrospektivu rada Fonda dijaspora za maticu.

Fond dijaspora za maticu nastaviće i u narednoj godini svoju misiju prioritetima i to: doprinosom u rešavanju humanitarnih problema, zbrinjavanjem žrtava etničkog čišćenja i progona Srba i očuvanjem nacionalnog, kulturnog i duhovnog identiteta srpskog naroda. Verujemo da će i osnivanje Srpskog doma širom otvoriti vrata Srbima iz rasejanja u cilju jačanja veze sa maticom.

broj komentara 0 pošalji komentar