Javne nabavke u 2019. godini

Javne nabavke u RTS-u se sprovode saglasno Zakonu o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS br. 124/12). Pozivi i sva obavezna i zakonom propisana dokumenta objavljuju se na Portalu javnih nabavki, internet stranici naručioca i na Portalu Službena glasila RS i baza propisa. Kontakt lica i rokovi za dostavljanje ponuda za svaku pojedinačnu nabavku navode se u javnim pozivima. Za opšte podatke o javnim nabavkama u RTS-u kontakt telefon je 011/655-2843, email: tenderi@rts.rs

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

 ________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

       

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________ _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

_____________________________________________

 

_________________________________________________

broj komentara 0 pošalji komentar