Javne nabavke male vrednosti u 2019. godini

Javne nabavke u RTS-u se sprovode saglasno Zakonu o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS br. 124/12). Pozivi i sva obavezna i zakonom propisana dokumenta objavljuju se na Portalu javnih nabavki, internet stranici naručioca i na Portalu Službena glasila RS i baza propisa. Kontakt lica i rokovi za dostavljanje ponuda za svaku pojedinačnu nabavku navode se u javnim pozivima. Za opšte podatke o javnim nabavkama u RTS-u kontakt telefon je 011/655-2843, email: tenderi@rts.rs

 

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________-

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

broj komentara 0 pošalji komentar