Ревизор демантује медијске наводе о пословању ГИМ-а

Државна ревизорске институција демантује делове текста које је објавио медиј "Нова економија", а у вези са Извештајем о ревизији финансијских извештаја Привредног друштва за производњу наменских производа "ППТ-Наменска" за 2018. годину.

У демантију објављеном на сајту ревизора пише да се "у поменутом тексту под насловом: 'ГИМ потенцијално оштетио Наменску из Трстеника за 1,6 милиона долара', Нова економија позива на текст извештаја Државне ревизорске институције" и изводи погрешне закључке који нису изречени у ревизорском извештају.

У тексту извештаја Државне ревизорске институције нигде, како се истиче у демантију, не стоји тврдња да је компанија ГИМ потенцијално оштетила произвођача оружја ППТ Наменска из Трстеника за 1,6 милиона долара јер је продавала оружје у иностранству по цени већој од уговорене, а разлику, супротно закону, није исплатила Наменској.

"Ово је слободно и нетачно тумачење аутора објављеног текста", наводи се у демантију Државне ревизорске институције поводом текста о пословању ГИМ-а.

У демантију ДРИ даље пише да у извештају Ревизора нигде не стоји тврдња да је "у извештају о ревизији пословања Наменске, објављеном на сајту ДРИ 31. децембра 2019, утврђено да је компанија ГИМ продавала оружје ове трстеничке фирме по ценама већим од цена из комисионог уговора, а ту разлику у приходу није исплатила произвођачу".

"Такође, није тачан навод да смо у ревизорском извештају навели да је ГИМ требао да разлику у приходу исплати произвођачу. Тачно је да смо у извештају на основу утврђених чињеница дали препоруку да комисионари треба комитенту да доставе обрачуне комисионе продаје, са припадајућом документацијом у вези са реализацијом комисионог посла, у којима ће се утврдити међусобна потраживања и обавезе, по обављеном комисионом послу", пише у демантију.

То значи да је ГИМ, како истиче ДРИ, као један од комисионара, био обавезан да достави обрачун комисионе продаје са потребном документацијом, у коме су исказане међусобне обавезе и потраживања, што је и учињено.

"Предузеће је наведени обрачун комисионе продаје потврдило. Будући да није утврђена разлика у међусобним обавезама и потраживањима, то се у ревизорском извештају и не наводи да је било потребно разлику у приходу исплатити произвођачу", указује се у демантију.

Државна ревизорска институција истиче да је уверена да "нетачним навођењем и погрешним тумачењем извештаја Државне ревизорске институције, доводе читаоци у заблуду и наноси штета угледу Државне ревизорске институције".

број коментара 0 Пошаљи коментар