Usvojen set prosvetnih zakona

Skupština Srbije usvojila je set prosvetnih zakona, među kojima su izmene i dopune Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja kojima je predviđeno da dve gimnazije - beogradska matematička i novosadska “Jova Jovanović Zmaj”, dobiju status ustanova od posebnog nacionalnog značaja. Rok za zamenu oružanih listova produžen je do 5. mart 2020.

To prestižno zvanje imaju Institut za fiziku, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Institut za biološko istraživanja i Beogradski univerzitet.

Prema rečima ministra prosvete Mladena Šarčevića, matematička gimnazija dala je 500 doktora nauka, njeni đaci osvojili su isto toliko medalja, i to je ustanova koja na međunarodnom planu najbolje promoviše srpsko obrazovanje.

Gimanzija "Jova Jovanović Zmaj", koja je odškolovala 77 akademika dobitnik je brojnih međunarodnih i domaćih odlikovanja, podsetio je Šarčević.

Ministar je dodao da novi satus neće zahtevati dodatne finansijske nagrade, ali da će profesori koji u njima rade kada se usvoji zakon o platama u javnom sektoru moći da napreduju brže i da imaju više plate.

Izmene i dopune Zakona o predškolskom obrazovanju odnose se isključivo na elektronsko vođenje administracije u predškolskim ustanovama.

Izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja predviđeno je vraćanje brojčanog ocenjivanja drugog jezika i ulazak ih ocena u prosek zaključne ocene.

Takođe, izmene i dopune tog zakona odnose se na preciziranje odredaba koje se odnose na uzrast i tačan broj dece koja se mogu upisati u razvojnu grupu u predškolskoj ustanovi, osnivanje Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja - Centar za obrazovnu tehnologiju, kao i na prigovore na zaključnu ocenu, način zasnivanja radnog odnosa direktora, uspostavljanja jedinstvenog informacionog sistema prosvete.

Taj sistem, prema rečima ministra, ima za cilj da se dođe do ukupnog registra svih ustanova, registra zaposlenih i registra svih polaznika u obrazovnom sistemu Srbije."To je uvođenje takozvanog jedinstvenog obrazovnog broja. To dovodi do efikasnijeg celokupnog sistema obrazovanja i vaspitanja", istakao je ranije Šarčević.

Rok za zamenu oružanih listova 5. mart 2020. 

Rok za zamenu starih oružanih listova za nove biometrijske isprave produžen je do 5.marta 2020. godine, predviđeno je izmenama i dopunama Zakona o oružju i municiji koje je usvojila Skupština Srbije.

Na taj način rok je produžen za još godinu dana.

Navedeni rok se procenjuje kao dovoljan za sve učesnike u postupku zamene isprava da ispune svoje zakonske obaveze.

Fizička lica koja su posedovala oružane listove i dozvole za nošenje oružja za ličnu bezbednost, kao i pravna lica i preduzetnici koji su posedovali odobrenja za držanje oružja, dužni su da do do tog roka podnesu zahtev za izdavanje isprave, zajedno sa uverenjem o zdravstevnoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja.

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović apelovao je nedavno na građane da iskoriste novi rok, jer, kako je rekao, ne želi da ljudi budu drakonski kažnjeni zbog administraitvnih rokova.

Stefanović je tada rekao i da novih rokova neće biti.

Potvrđen ugovor između Srbije i SAD o izručenju 

Skupština Srbije usvojila i Predlog zakona o potvrđivanju ugovora o izručenju optuženih između Srbije i SAD, koji će imati retroaktivno dejstvo.

Ovaj ugovor, kojim se predviđa izručenje državljana bez obzira na nacionalnost, važiće retroaktivno u odnosu na sva krivična dela koja su u njemu pobrojana, osim sa jednim izuzetkom.

Naime, član 21 precizira da će izvršni organ zamoljene države imati diskreciono pravo da odbije izručenje za krivično delo izvršeno pre 1. januara 2005. godine, što znači da SAD ili Srbija, po sopstvenoj proceni, mogu da odluče da li će traženu osobu izručiti ili neće, čak i ako su ispunjeni svi zakonski uslovi za izručenje, koje utvrđuje sud.

Prema novom Ugovoru, ako ga ratifikuju parlamenti obe države, biće moguće izručiti sopstvenog državljanina za praktično sva krivična dela, među kojima su i krivična dela savremenog doba - kao što su "sajber" kriminal, pranje novca, organizovani kriminal, terorizam i druga.

Međutim, Ugovor propisuje da izručenje neće biti odobreno ako je delo za koje se izručenje traži političko krivično delo.

Takođe, nadležni organi obe države mogu da odbiju izručenje ako procene da je zahtev "politički motivisan" ili ako procene da se delo tiče "povrede vojnih dužnosti, koje ne spadaju u krivična dela iz opšteg krivičnog prava".

broj komentara 0 pošalji komentar