Brnabić: Rad službenika vrednovati kroz povećanje plata

Predsednica Vlade Ana Bnabić razgovarala je sa predsednicima Sindikata uprave Srbije, Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima i Sindikata oganizacija pravosudnih organa Srbije o njihovim zahtevima u vezi sa potpisivanjem Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe i Posebnog kolektivnog ugovora za jedinice lokalne samouprave.

Ana Brnabić je istakla spremnost da vlada potpiše posebne kolektivne ugovore za državne organe i jedinice lokalne samouprave kojim će zaposlenima, pored toga što će biti zadržana postojeća prava, biti data i nova (povećanje jubilarne nagrade, plaćeno odsustvo za lica van radnog odnosa, novi razlozi za isplatu solidarne pomoći...).

Premijerka je rekla da je vlada spremna i da deo fiskalnog prostora, koji će biti ostvaren zbog dobrih fiskalnih rezultata, usmeri ka povećanju plata državnih službenika i nameštenika i da nije spremna da jedino zaposlenim u državnim organima uskrati povećanje plata zarad isplate toplog obroka i regresa, na čemu su insistirali predsednici tih sindikata, saopštila je vladina Kancelarija za saradnju sa medijima.

Vlada želi da se rad zaposlenih vrednuje kroz povećanje plata, jer je to pokazatelj uspešnosti njihovog rada, podvukla je Brnabićeva i dodala da bi zahtevi sindikata za isplatom tolog obroka i regresa onemogućili povećanje plata državnim organima u situaciji kada bi drugi zaposleni u javnom sektoru to povećanje ostvarili.

Premijerka je ponovila poziv sindikima da još jednom razmotre svoje zahteve i da se ipak odluče da potpišu kolektivne ugovore kako bi državni službenici i zaposleni u organima JLS nastavili da ostvaruju prava koja su i do sada imali.

Brnabićeva je zaključila da je cilj vlade da se plate urede transparentno, da sve uštede idu u povećanje plate, a ne u dodatna davanja, da se razgovara o većoj osnovici koja će biti uređena zakonom, a ne o drugim primanjima koja regilišu kolektivni ugovori i koja utiču na mogućnosti povećanja plata.

broj komentara 0 pošalji komentar