Skupština o setu zakona iz oblasti trgovine

Set zakona iz oblasti trgovine danas je poslanicima Narodne skupštine obrazložio ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević umesto resornog ministra Rasima Ljajića. On je izjavio da elektronska trgovina u Srbiji značajno raste, navodeći da je prošle godine 1,8 miliona ljudi kupovalo robu preko interneta, što je za 50 odsto više u odnosu na 2015.godinu

Poslanici raspravljaju o Predlogu zakona o trgovini, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini i Predlog zakona o robnim berzama.

Đorđević je, obrazlažući Predlog zakona o trgovini u Skupštini Srbije, precizirao da je broj korisnika elektronske trgovine porastao sa 18 odsto od ukupnog broja korisnika interneta u 2011, na 31 odsto u 2018. godini.

"E-trgovina u Srbiji lane je ostvarila promet od 317 miliona dolara što je rast od oko devet odsto u odnosu na 2017. godinu, a očekuje se da u ovoj godini internet prodaja zabeleži promet od oko 350 miliona dolara", rekao je Đorđević.

Ministar je objasnio da su u zakon unete odredbe kojima se detaljnije uređuje elektronska trgovina i da se prvi put uvode pojmovi „elektronske prodavnice" u kojoj trgovac prodaje svoju robu direktno potrošaču, i „onlajn platforme" koja povezuje prodavca i kupca.

Zakon prvi put prepoznaje poslovni model prodaje „dropshiping", koji se već primenjuje u praksi, a odvija tako što roba fizički ne stiže do trgovca, već direktno od proizvođača putuje ka kupcu, dodao je Đorđević.

"Na ovaj način će biti otklonjene dileme u inspekcijskom nadzoru koje su izazivale pravnu nesigurnost kod e-trgovaca jer nisu bili prepoznati u domaćem pravnom sistemu. Važna zakonska novina odnosi se na uvođenje instituta prikrivene kupovine (mystery shopper), kojim se daje ovlašćenje inspektoru da u slučaju osnovane sumnje da je trgovina neregistrovana, obavi prikrivenu kupovinu i tako obezbedi dokaz", kaže on.

"Definisani osnovni oblici sniženja"  

Naveo je da su Predlogom zakona bliže uređeni i prodajni podsticaji tako što su definisani osnovni oblici sniženja - akcijska prodaja, sezonsko sniženje i rasprodaja i za svaki od njih posebna pravila.

"Na ovaj način se sprečava obmanjujuće poslovanje i dovođenje kupaca u zabludu, što se neretko dešavalo jer su u praksi korišćeni različiti termini koji na pravi način nisu obaveštavali kupca", rekao je ministar.

Zakon uvodi i novu podelu trgovine na malo, koja razlikuje trgovinu na prodajnom mestu, trgovinu ličnim nuđenjem i daljinsku trgovinu.

Kako je kazao, sektor trgovine zapošljava 19,3 odsto ukupnog broja zaposlenih u Srbiji, a udeo trgovine u BDP-u se kreće oko 10 odsto. 

Novčane kazne za neprimereni sadržaj sa interneta 

Đorđević je izjavio je da je jedna od važnih novina Predloga izmena i dopuna Zakona o elektronskoj trgovini uvođenje mehanizama za uklanjanje nedopuštenih i nezakonitih sadržaja sa interneta.

Đorđević je objasnio da se nadležnim organima omogućava da donesu akte kojim nalažu, na primer vlasnicima internet sajtova, da uklone nedopušteni sadržaj, među kojima je govor mržnje, u toku od dva radna dana.

Ukoliko to ne učine, pravna lica će novčano biti kažnjena sa 100.000 dinara do 1,5 miliona dinara pravno lice, a preduzetnici od 10.000 do 300.000 dinara.

"Novina je što se slanje komercijalnih poruka, kao što su sms i imejl, kao kanala kojim trgovci promovišu svoju robu, omogućava samo uz prethodni pristanak potrošača kome je takva vrsta poruke namenjena", rekao je Đorđević.

On je dodao da se slanje neželjenih poruka elektronskim putem, sa aspekta potrošačkog prava smatra "nasrtljivom nepoštenom poslovnom praksom".

Prema njegovim rečima, izmenama Zakona se propisuje i obaveza čuvanja podataka (IP adrese) o korisniku usluge informacionog društva minimum 30 dana nakon prestanka pružanja te usluge. 

"Ova obaveza se odnosi na prenosnike, na primer, vlasnike raznih onlajn platformi preko kojih drugi trgovci oglašavaju svoje proizvode i veoma je značajan mehanizam za utvrđivanje odgovornosti za sadržaj poslatih poruka", rekao je on. 

Poslanici Skupštine Srbije su, kao i svakog utorka, kada je sednica u toku, postavljali pitanja izvršnoj vlasti i državnim organima 

Skupština Srbije usvojila je juče izveštaj Zaštitnika građana za 2018. godinu sa predlogom zaključka za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Usvojen je i izveštaj o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2018. godinu. Takođe, parlament je usvojio izveštaj o radu Agencije za borbu protiv korupcije. 

broj komentara 0 pošalji komentar