RTS Drama: Programska šema - utorak, 21. maj 2019

07:43
Vojna akademija, 1-16, r.
12
08:38
Komšije, 8-25, r.
12
09:26
Prvaci sveta, 5-12, r.
12
10:12
Jagodići, Oproštajni valcer, 9-10, r.
12
13:43
Vojna akademija, 1-16, r.
12
14:38
Komšije, 8-25, r.
12
15:26
Prvaci sveta, 5-12, r.
12
16:12
Jagodići, Oproštajni valcer, 9-10, r.
12
19:55
Vojna akademija, 2-16
12
20:52
Komšije, 9-25
12
21:42
Prvaci sveta, 6-12
12
22:34
Jagodići, Oproštajni valcer, 10-10
12
01:55
Vojna akademija, 2-16, r.
12
02:52
Komšije, 9-25, r.
12
03:42
Prvaci sveta, 6-12, r.
12
04:34
Jagodići, Oproštajni valcer, 10-10, r.
12