Apokalipsa - Staljin

Boljševik, profesionalni revolucionar, razbojnik, terorista, masovni ubica... Ko je u stvari taj "Čovek od čelika" kojeg se bojao ceo svet, ali mu se i divio pošto je porazio Hitlera?

Drugi deo: Crveni čovek

Staljin je već imao značajnu ulogu u prvoj komunističkoj vladi u istoriji koju je predvodio Lenjin. Lenjin je cenio Staljinovu odlučnost i postavio ga na mesto komesara za robne rezerve. Staljin se uputio u Caricin da sakupi pšenicu za glavni grad u kome su ljudi gladovali. Bio je zadužen i za nadgledanje moćnog narodnog komesara za rat, Lava Trockog, koji je postao previše nezavisan. Staljin se pretvorio u gospodara rata - uništava sela, strelja stanovništvo i širi teror. On se nevešto upliće u strategiju, ali veštiji Trocki, sa isto toliko sile, dovodi situaciju u red.

No to nije sprečilo Staljina da sebe proglasi pobednikom bitke kod Caricina i da počne da nosi vojnu uniformu koju više nikada nije skinuo. Kasnije je naručio da se snimi film koji će podsticati legendu o "pobedniku iz Caricina" i o junacima građanskog rata. Promenio je i ime ovog grada i nazvao ga po sebi - Staljingrad. Dvadeset godina kasnije, 1942, Nemci će Staljingrad pretvoriti u ruševine.

broj komentara 0 pošalji komentar