Velikani: Car Dušan (1331-1355)

Velikani: Car Dušan (1331-1355)

Pošto je pobedio Ugre i sredio prilike na severnim granicama svoje države, kralj Dušan kreće utabanim stazama Nemanjića, na Vizantiju i njene prostore. Postepeno je osvajao grad po grad: Ser, Filipi, Hristopolj, Drama...

Osim Solunom, zagospodario je severnom Grčkom do puta za Trakiju. Uskoro pod srpsku vlast pada i poluostrvo Halkidiki sa Svetom Gorom. Stekli su se uslovi da se Dušan proglasi carem. To je pripremao odavno. Krunisan je u Skoplju 1346, ali od carigradskog patrijarha nije dobio blagoslov. Zato nastavlja da osvaja. Zauzimanjem Albanije udvostručio je srpske teritorije.

Da bi sredio prilike u svojoj prostranoj državi, sa raznorodnim narodima, pravnim normama i običajima, doneo je "Dušanov zakonik". Njime je regulisan ukupan život države, vladara, vojske, staleža, crkve i naroda. U želji da vrati izgubljene teritorije, Vizantija sa Turcima sklapa vojni savez. Ovi zauzimaju grad Galipolj na istoimenom poluostrvu i trajno se ukorenjuju na evropskom tlu.

Izgleda da je jedino car Dušan uvideo opasnost po Evropu, pa se okrenuo zapadu. Ali, umesto da vojuje protiv Turaka, Dušan je morao da se brani od Ugara. U tim nastojanjima, ne zna se ni gde, ni kako, je car Dušan umro. Iz manastira Sv. arhangela kod Prizrena, gde je sahranjen, mošti su mu prenete u crkvu Sv. Marka u Beogradu. Car Dušan nije kanonizovan...

Urednik i scenarista je Momir Karanović, a reditelj Ivan Popović.

broj komentara 0 pošalji komentar