Nauka 50: Zub

Kada su se zubi u evoluciji pojavili i sa kojom svrhom? Čime su zube u kameno doba naši preci vadili? Ko je prvi u istoriji usadio zub i koji su današnji dometi u toj oblasti? Kolika je sila čovekovog ugriza? Da li je Srbin Dragoljub Aleksić, koji se zubima držao ispod aviona u letu, ostao neprevaziđen? U kojoj meri uzročnik za zubna oboljenja može biti genetika, a koliko savremen način života?

Pedeset ni po čemu nije osobit broj, ali nije ni nezanimljiv. Pitagorejci ga nisu slavili, iako su brojevima pripisivali božanska svojstva. Ni savremeni matematičari ga ne izdvajaju. Deljiv je sa 1, 2, 5, 10, 25 i sa samim sobom, rimski se piše kao veliko latinično slovo L, u računarskom ili digitalnom obliku to je niz od 110010, u "Kabali" postoji 50 kapija mudrosti i 50 kapija nečistoće, u religiji - pa i u svakodnevnom životu - obeležava veliki jubilej, u procentima označava savršenu polovinu, u fizici je jedan od sedam "magičnih brojeva" koji predstavljaju zbir izuzetno čvrsto povezanih protona ili neutrona u jezgru atoma, a u hemiji je to atomski broj kalaja. U sledećim sedmicama naši sagovornici razotkriće vam šta svaki od navedenih pojmova oličava u duhu najnovijih naučnih saznanja i u svetlu najdrevnijih tumačenja.

Čovekova usta su postala izvor mnogih oboljenja koja mogu biti uzrok znatno težih. Može li se to sprečiti? U kojoj meri uzročnik za zubna oboljenja može biti genetika, a koliko savremen način života? Na zubima ne sme da ostane ni jedna jedina bakterija, iako je usna duplja puna bakterija, gljivica i virusa. Savremena istraživanja ukazuju da će iz matičnih ćelija biti moguće da izrastu ne samo zubi već i nova vilica.

U ovoj epizodi "Nauke 50" autor serije Stanko Stojiljković o zubima, razgovara sa prof. dr Dragoslavom Đukanovićem. Profesor Đukanović je predavao na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Bengaziju u Libiji, a držao je i pojedina predavanja za studente i poslediplomce u Njujorku, Minsteru i Sidneju. Pored publikacija naučnih radova, monografija i knjiga, držao je predavanja na svih pet kontinenata. Svojim istraživanjima je doprineo boljem naučnom sagledavanju uticaja i značaja traumatske okluzije na parodoncijum zuba. Na naučno zasnovanim elementima definisao je i precizno prvi formulisao indikacije za ekstrakciju zuba smanjivši time broj indikacije za mnoge lekove i terapijske procedure. Član je naučnih i strukovnih institucija i dobitnik brojnih nagrada u zemlji i inostranstvu.

Autor serije: Stanko Stojiljković
Urednik serije: Aleksandra Daničić
Montaža: Vladimir Jović
Režija: Milica Mitrović

broj komentara 0 pošalji komentar