Nauka 50: Genije

Filozof Artur Šopanhauer podučava: "Genije ostvaruje cilj koji niko drugi ne može da vidi"? Zbog čega 17. stoleće nazivaju "vekom genija"? Gde završava natprosečan dar, a počinje genije? Koliko genijalnost duguje odgajanju, a koliko nasleđivanju? U kojoj su meri geniji slični savantima? Hoće li u budućnosti genije nastajati upotrebom elektromagnetike, genetike i farmakologije?

Pedeset ni po čemu nije osobit broj, ali nije ni nezanimljiv. Pitagorejci ga nisu slavili, iako su brojevima pripisivali božanska svojstva. Ni savremeni matematičari ga ne izdvajaju. Deljiv je sa 1, 2, 5, 10, 25 i sa samim sobom, rimski se piše kao veliko latinično slovo L, u računarskom ili digitalnom obliku to je niz od 110010, u "Kabali" postoji 50 kapija mudrosti i 50 kapija nečistoće, u religiji - pa i u svakodnevnom životu - obeležava veliki jubilej, u procentima označava savršenu polovinu, u fizici je jedan od sedam "magičnih brojeva" koji predstavljaju zbir izuzetno čvrsto povezanih protona ili neutrona u jezgru atoma, a u hemiji je to atomski broj kalaja. U sledećim sedmicama naši sagovornici razotkriće vam šta svaki od navedenih pojmova oličava u duhu najnovijih naučnih saznanja i u svetlu najdrevnijih tumačenja. U ovoj epizodi "Nauke 50" autor serije Stanko Stojiljković razgovara sa prof. dr Milanom Tasićem.

Profesor Tasić je filozof matematike i filozofski prevodilac sa starogrčkog, latinskog, francuskog, engleskog, ruskog i makedonskog jezika. Završio je Prirodno matematički i Filozofski fakultet u Skoplju. Doktorirao je na Prirodno matematičkom fakultetu u Beogradu. Radio je na Elektrotehničkom, Matematičkom i Poljoprivrednom fakultetu u Skoplju. Bio je stipendista francuske vlade u Parizu, na Sorboni i nekoliko godina predavač na Univerzitetu u Alžiru. Objavio je osam knjiga i preveo dvadesetak filozofskih dela.

Autor serije: Stanko Stojiljković
Urednik serije: Aleksandra Daničić
Montaža: Vladimir Jović
Režija: Milica Mitrović

broj komentara 0 pošalji komentar