Šest storija iz Sankt Peterburga

U prvoj govorimo o zaostavštini Vuka Stefanovića Karadžića koja je posle 150 godina prvi put izložena javnosti

Decenijama se nalazila u Biblioteci Akademije nauka Rusije u Sankt Peterburgu. Zaostavštinu je ovoj uglednoj ustanovi ustupio Vukov sin,  Dimitrije. Ili je život tako udesio ili je slučajnost, ali ova postavka je upriličena dve godine posle dolaska u ovu instituciju, Srpkinje dr Dragane Drakulić Prijma.

U drugoj storiji razgovaramo sa  Srbinom, Mirkom Ticom koji je uspešan i u trgovini, ali i gradnji hotela u Sankt Peterburgu. Otkrivamo vam, ako ste zainteresovani za izvoz svojih proizvoda u Rusiju, koji je to najbrži put. Koliko proizvoda stiže u "Srpski trgovinski dom" i gde se sve distribuiraju srpski proizvodi?

Dočaraćemo vam atmosferu sa Nevskog prospekta, glavne ulice u Sankt Peterburgu  i iz Peterhofa, letnje rezidencije ruskih vladara. Uvešćemo vas u jedan od najvećih hramova u Rusiji, a to je Mornarički saborni hram u gradu Kronštatu na ostrvu Kotlin. Otkrićemo, zašto taj impozantan hram nazivaju i Kronštatskom Sofijom.

I na kraju ušli smo u crkvu Hristovog uskrsnuća, ili kako je u Rusiji poznatija, Spas na krovi (krvi). Jedini je hram  na svetu koji je sasvim obložen mozaikom. U ovoj pravoslavnoj svetinji, živopisa nema.

Autor emisije Vera Katanić

Režija Ernestina Gligorijević

broj komentara 0 pošalji komentar