Trag u prostoru: Priča o sedam Dunava

"Bačko Podunavlje" upisano na Listu rezervata biosfere UNESCO-a, na 29. sednici Međunarodnog koordinacionog saveta Programa "Čovek i biosfera", održanoj 14.06.2017 u Parizu.

Čitava istorija ljudskog roda je neprekidno traganje za najoptimalnijim formama korišćenja nekog prostora. Još sa pozicije Bečkog dvora, šumsko područje Gornjeg Podunavlja primarno je prepoznato kao izuzetan lovni prostor. Zbog obilja hrane, i dobrih skloništa ovi prostori su dom ritskog jelena, srneće divljači, divljih svinja i šakala.

Veliku vrednost Gornjeg Podunavlja svakako čini njegova fauna, zbog koje ovo područje predstavlja jednu od važnih tačaka evropskog biodiverziteta. Prirodno je stanište za oko 50 vrsta sisara, 248 vrsta ptica, 50 vrsta riba, 11 vrsta vodozemaca, 9 vrsta gmizavaca, ogroman broj beskičmenjaka, od kojih se izdvaja fauna leptira sa preko 60 vrsta dnevnih leptira. Ovde je zabeleženo preko 1000 biljnih vrsta, odnosno oko 28% biljnih vrsta flore Srbije.
Taj rezervat biosfere od 14.06.2017. sastavni je deo prekograničnog rezervata biosfere Mura, Drava, Dunav koji se proteže u 5 zemalja. Svih pet zainteresovanih zemalja već su uspostavile mrežu od 20 zaštićenih oblasti duž rečnog sistema. Tu su, između ostalih, uključeni Park prirode Kopački rit u Hrvatskoj, Nacionalni park Dunav - Drava u Mađarskoj, kao i brojna Natura 2000 područja u Sloveniji i Austriji.
Autor i urednik: Milica Barjaktarević
Snimatelj: Tomislav Ivanović 

repriza, 19. jun u 10:00 

broj komentara 0 pošalji komentar