Istorija srpske arheologije: Rađanje, 1-3

Petnaest godina nakon odgovarajuće odluke engleskog parlamenta, kojom je osnovan Britanski muzej u Londonu 1753. godine i 25 godina pre otvaranja Muzeja u Luvru, 1768. godine u Mlecima, Dositejev preteča Zaharije Orfelin pozvao je u svom predgovoru Slaveno-serbskom magazinu sve koji to mogu, da pomognu u istraživanju starina srpskog naroda.


Cilj serije je da širu javnost upozna sa naukom koja je po svojim rezultatima istraživanja i otkrićima danas u samom vrhu svetske arheologije. Istorija srpske arheologije je i istorija prošlosti kultura i civilizacija, koje su egzistirale na našem tlu. Ta prošlost je toliko velika i blistava da nama daje ne samo kulturni indentitet, nego i spoznaju da živimo na prostoru na kome su ostvarena dela koja su ugrađena u temelje današnje evropske civilizacije.

Urednik i scenarista Ilija Cerović, reditelj Mirjana Keser

repriza, 3. jul u 00:05 i 08:05

broj komentara 0 pošalji komentar