Staro srpsko pisano nasleđe: Zapis u kamenu

Oduvek čovek ostavlja zapis u kamenu: rečju - koju kleše u kamenu, slikom - koju pravi od komadića kamena. U mozaiku i na fresci i oblikom - koji izvlači iz kamena, u vajarstvu i arhitekturi. Osim boje poseban domen izražajnosti kamena čini struktura, zrnastost i prozirnost kamena, kao i mogućnost upijanja ili odbijanja svetlosti. Reč uklesna u kamen - nosi postojanost i dostojanstvo samog kamena

Kao što Njegoš u Gorskom vijencu govori da udar nađe iskru u kamenu, tako i čovek traži skrivene puteve svog duhovnog traganja i ideju večnosti. U jezgrovitosti kamena, savremeni umetnik, podjednako kao i umetnik praistorije ili srednjeg veka pronalazi nevidljive sile; obelodanjuje energiju kamena; otkriva duh kamena nataloženih milenijuma; nevidljivim silama daje vidljivi oblik.
Ako je kamen, metaforično, zgusnuće vremena, prostora i materije, onda bi zapis u kamenu - bilo rečju, slikom ili oblikom - bio zgusnuće misli, u emisiji Zapis u kamenu u okviru serije Staro srpsko pisano nasleđe, Redakcije za nauku.
Scenario: dr Rajka Bošković i Ivana Kovačević, autor serije: Ivana Kovačević

repriza, 23. jul u 01:40 i 09:40

broj komentara 0 pošalji komentar