Savremenici: Erih Koš

Erih Koš bio je srpski književnik, prevodilac i akademik jevrejskog porekla. Rođen je u Sarajevu 1913. godine. Dok je studirao pravo na Beogradskom univerzitetu, priključio se Komunističkoj partiji.

Njegove posleratne aktivnosti bile su usmerene ka oživljavanju umetnosti i kulture u tek oslobođenoj zemlji. Bio je potpredsednik Komiteta za kulturu Vlade FNRJ, a zatim je postavljen na više diplomatskih funkcija. Radio je, potom, u Narodnom muzeju kao pomoćnik upravnika. Na dužnosti generalnog sekretara Jugoslovenske lige za mir, nezavisnost i ravnopravnost naroda proveo je pet godina (1964-1969). Bio je u više mandata član uprave Udruženja književnika Srbije, kao i predsednik i član uprave PEN kluba Srbije.

Proze Eriha Koša nalaze se u više antologija i zbornika savremene srpske i jugoslovenske književnosti. Takođe, radovi i knjige objavljivani su mu kako na ostalim jezicima u Jugoslaviji tako i na mnogim evropskim jezicima. Pored toga, sam Koš prevodio je sa nemačkog i engleskog. Postaje redovni član SANU 1978. godine.

Repriza, 30. maj u 03:22 i 11:22

broj komentara 0 pošalji komentar