Читај ми!

Становништво Европе све старије, до 2030. Грци преузимају примат од Италијана

Све нижи природни прираштај и дужи животни век мењају старосну структуру унутар Европске уније и њено становништво постаје све старије, што је већ видљиво у многим земљама чланицама. Грчка је на путу да постане земља са најстаријим становништвом у Европи до краја ове деценије и да у том смислу престигне Италију.

Према подацима европске агенције за статистику Еуростат, више од једне петине становника Европске уније старије је од 65 година. Процена је да ће се до краја овог века два и по пута увећати популација старијих од 80 година, са садашњих 5,9 на 14,6 одсто.

Као последица тога, радно способног становништва све је мање, док се број пензионера повећава, што представља све веће оптерећење за пензиони и здравствени систем. Тренутно тек нешто више од три радно способне особе издржавају једног пензионера.

Просечан Европљанин данас има 43,9 година. У последњих десет година просечна старост Европљана порасла је за 2,6 година, највише у Шпанији, Португалији и Грчкој, за више од четири године.

Просечна старост највиша је у Италији - 47,2 године, а најнижа на Кипру - 37,7.

Ипак, према тренутним тенденцијама, до 2030. године Италију ће престићи Грчка.

С обзиром на то да је половина Грка старија од 50 година, Еуростат процењује да ће се становништво те земље до 2050. смањити за милион, а до 2070. за два милиона. Демографске пројекције Европске уније показују да у тој медитеранској земљи током последње четири деценије опада број ученика, студената, те економски активног становништва. Министарство рада у Атини упозорава да је демографско питање велики проблем за Грчку и да представља велики ризик, како за пензиони и здравствени систем, тако и за економију и безбедност земље.