Читај ми!

Како се мере продуктивност и искоришћеност радне снага? Одговор се крије у новој методологији

Врло често, када желимо да утврдимо колико је наша производња ефикасна, занемарујемо или једноставно не умемо да измеримо продуктивност самих радника. Научници који изучавају маркетинг креирали су алате Лин филозофије и методологију „од дна ка врху“.

Време је ограничен ресурс који значајно утиче на приходе и трошкове сваке компаније и као такво, време представља озбиљно подручје за оптимизацију.

Некако нам се одмах природно намећу резултати опреме коју користимо у производном процесу. У том случају какви год да су добијени резултати, они свакако нису потпуни, а самим тим ни реални.

Честа је заблуда да компаније које се не баве производњом не могу измертити ефикасност својих процеса и својих запослених.

Зато постоје веома ефикасни Лин алати за анализу било ког процеса који су настали и развијали се још од половине прошлог века. Те алате је на наш простор први увео тим стручњака из Текор консалтинга.

Модерно пословање подразумева управљање на бази података и без обзира на делатност којом се компанија бави, сваки процес који се дешава у оквиру радног времена може се поделити на три основне активности.

То су активности које директно дају вредност производу или услузи, активности које диреткно не дају вредност, али су неопходне у датом процесу, и активности које су чиста расипања. Да би смо управљали овим активностима на адекватан начин, морамо их пре свега освестити, а након тога и кванитфиковати.

Не можемо да решавамо слабу ефикасност радника ако нисмо свесни на који начин, у ком домену и колико је заправо тај радник ефикасан.

Kада кажемо радник мислимо на све запослене. Мерење продуктивности радне снаге заправо има за циљ да вам помогне да недостатке у процесима ваше компаније претворите у вредности, а слабости у предности.

„Bottom to up“ начин постављања хијерархије запослених у компанији је веома важан. Не само зато што обухвата буквално све запослене, већ и због тога што сваком запосленом у тој компанији пружа једнаке шансе за побољшање.

Са аспекта односа радног времена и радне снаге, мерење продуктивности треба да има за циљ утврђивање добре и лоше стране процеса како би смо на основу анализе за што мање времена, на најлакши и најједноставнији могући начин постигли што боље резултате.

Тиме смањујемо цену производа који пласирамо, штедимо ресурсе и запослени одморнији одлазе са рада.

Ако тај рад посматрамо као низ међуспобно повезаних активности којима се стварају одређени производи, онда продуктивност рада подразумева способност појединца да под одређеним условима, у датој јединици времена, створи одређену количину робе.

Сваки запослени својим радом учествује како у приходима, тако и у расходима компаније, па се профит несумњиво повећава растом њихове продуктивности.