Читај ми!

Вечита загонетка – шта нам поручују мурали и графити

Коментарисање дневних догађаја сликама по градским фасадама ни у Београду више није новина. Последња слика која је обишла медије посвећена је малом Стефану на Карабурми. Становници насеља „Степа Стпановић” планирају да осликају зидове портретима овогодишњих добитника олимпијских медаља, који су уједно и њихове комшије. Када су слике на зидовима уметност, а када не?

Улична уметност – графити или мурали, вечита загонетка за нас лаике. На зградама су најчешће графити.

„Мурал је оригинални ликовни рад, који је базиран на ликовним вредностима, на креативности, маштовитости, иновативности… Ви ћете кроз историју уметности, пролазећи овим градом врло добро знати да неки радови треба да остану и то је већ знак да у су то радови који имају своју оригиналност и безвременост", рекла је Весна Кнежевић, редовни професор на Академији ликовних уметности.

Разлика је у томе што графити коментаришу дневне догађаје или се на тај начин представља неки уметник, али је у односу на мурале – тврде стручњаци – њихова уметничка вредност мања.

Један од пионира сликања мурала на нашим просторима наводи да се томе приступа озбиљно, уз тимску анализу и планирање простора. Када се припреми скица и изведу прорачуни, почиње сликање.

„У том смислу је захтевало пре свега једну озбиљну ликовну писменост и из те ликовне писмености, из тог ликовног, поетског да кажемо развоја идеје је могло да се приступи томе. То је, у ствари, принцип како су мурали рађени у оквиру послова које су радили студенти ликовне академије и професора који су са њима то изводили", истакао је Радомир Кнежевић, редовни професор на Академији ликовних уметности.

Поводи за израду мурала су различити, њихово место ипак не може бити баш било где. Потребно је проћи одређену процедуру како би се задовољили услови и правила о уређењу града.

„Већ имамо сарадњу са бројним уметницима које ангажујемо на осликавању мурала на калканским зидовима. То су зидови који немају прозоре, имамо таквих на Старом граду, који су осликани или ће тек бити. У том случају Град обезбеђује техничке услове и средства за осликавање и тражи сагласност скупштине станара, то је уобичајена процедура и када дође до осликавања ми водимо рачуна који је уметник, како изгледа тај мурал", објаснио је Марко Стојчић, главни урбаниста Града Београда.

Савет је да уколико постоји иницијатива и идеја да се пре сваке акције уметници и грађани консултују са надлежним службама. На тај начин постоји могућност да се добије стручна и финансијска помоћ, а самим тим и сигурност да ће мурал добити место и значај какве заслужује.