Fond za nauku Republike Srbije finansira 92 projekta kroz program saradnje srpske nauke sa dijasporom

U okviru prvog javnog poziva „Programa saradnje srpske nauke sa dijasporom: vaučeri za razmenu znanja“, Fond za nauku Republike Srbije će finansirati 92 projekta u ukupnom iznosu od 797.591,70 evra. Trajanje projekata je do godinu dana, a maksimalni iznos pojedinačnih projekata je u vrednosti do 10.000 evra.

Ovaj program je prvi od tri planirana programa u okviru „Razvoja saradnje sa dijasporom“ i predstavlja finansijski podsticaj koji omogućava naučnoistraživačkim organizacijama razvoj saradnje i unapređenje kapaciteta kroz kratkotrajne posete istraživača iz Srbije stručnjacima iz dijaspore, a pre svega podršku njihovim zajedničkim aktivnostima. 

Program saradnje srpske nauke sa dijasporom usmeren je na uspostavljanje naučne saradnje, razmenu znanja, zajednički rad na projektima, radovima, istraživanjima i patentima, planiranje i širenje mreže saradnje između istraživača iz Srbije i naučnika iz dijaspore.

„Posebno želimo da istaknemo aktivnost i posvećenost naših naučnika iz dijaspore, koji su se tokom vanrednog stanja redovno javljali i izveštavali o istraživanjima, merama, protokolima testiranja i lečenja, upotrebi novih rešenja i tehnologija koje se u drugim zemljama primenjuju prilikom borbe protiv virusa KOVID-19“, izjavila je dr Milica Đurić-Jovičić, v.d. direktora Fonda za nauku Republike Srbije.

Program podržava osnovna i primenjena istraživanja u svim istraživačkim oblastima, bez unapred definisanih prioritetnih tema.

Od 92 projekta koji su odobreni za finansiranje, 31 projekat je iz oblasti prirodno-matematičkih nauka, 27 iz tehničko-tehnoloških nauka, 22 iz medicinskih nauka, pet iz biotehničkih nauka i sedam iz društvenih i humanističkih nauka.

Među odobrenim projektima je 70 projekata iz Beograda, 13 iz Novog Sada, tri iz Kragujevca, četiri iz Niša, jedan iz Valjeva i jedan iz Subotice.

Na mestu rukovodioca projekata je 57 naučnica i 35 naučnika. U skladu sa situacijom izazvanom pandemijom KOVID-19, rukovodioci projekata će sa partnerima iz dijaspore proveriti uslove i protokol koji se odnosi na putovanja i boravak u tim zemljama, te u skladu sa tim prilagoditi početak realizacije svojih projekata.

Fond za nauku Republike Srbije je objavio listu odobrenih projekata na svom sajtu, gde je dostupan spisak zemalja i institucija sa kojima će naši naučnici sarađivati, kao i teme kojima će se baviti.