Čitaj mi!

Stepskom sokolu želimo sreću na takmičenju za najlepšu markicu, ali i - opstanak

Pošta Srbije pustila je u opticaj specijalno izdanje maraka sa motivima stepskog sokola i ušate ševe, kojim će se takmičiti na izboru za najlepšu marku izdanja „Evropa 2021". Tema je: Ugrožene nacionalne divlje vrste.

Stepski soko strogo je zaštićena vrsta ptica ugrožena i u drugim evropskim zemljama, a na teritoriji Srbije ima samo 20 gnezdećih parova. 

U Lebinu kraj Paraćina, pre dve godine, stepski soko ponovo vinuo u nebo kada je posle oporavka stasao za let. Iscrpljenu pticu, prstenovanu u Austriji, spasili su tada meštani od napada vrana.

Zaštita i povratak u prirodu svake jedinke izuzetno je važan, jer je za poslednjih 20 godina populacija opala za 69 odsto.

„Izuzetno su ugroženi pogotovu zbog degradacije staništa, na lokalu i na globalu. Gubimo ta stepska staništa, livada, pašnjaka, ta mozaična staništa sa šumama, to u njihovoj ishrani izuzetno je loša stvar, zbog toga što je veoma bitno da se oni hrane mešovitom ishranom, pticama, tekunicama i nekim sitnim glodarima", objasnio je Slobodan Marković iz Udruženja za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

Stepski soko strogo je zaštićena vrsta. Kako procenjuju stručnjaci, u Srbiji je kritično ugrožen, pa se ljubitelji ptica bore za svaku jedinku.

„Društvo za proučavanje ptica Srbije zajedno sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode i Elektromrežama Srbije, aktivno učestvuje u zaštiti ove vrste zadnjih petnaestak godina, praveći one platforme - drvene na dalekovodima, učestvujući u praćenju lokalne populacije", dodao je Marković.

Da opomene, i navede na razmišljanje o boljoj zaštiti ugroženih vrsta - uključila se i Pošta Srbije, pa je štampanjem marke sa motivima stepskog sokola ušla u takmičenje sa poštanskim operatorima iz cele Evrope.

Stepski soko, isto kao i krstaš, predstavlja neke naše apsolutne grabljivice neba. To su neki kraljevi neba i bilo bi loše izgubiti takve neke vrhove i nešto što predstavlja našu zemlju bukvalno", smatra Marković.

Izbor za najlepšu marku izdanja „Evropa 2021", građani mogu pratiti i glasati na portalu europa2021.posteurop.org do devetog septembra, a očuvanjem šuma i livada svi možemo doprineti da stepski soko ne ostane samo na poštanskoj markici, već i u prirodi.

div id="adoceanrsvdcfhklggd">