Студије и огледи

Дебора Кук: Да ли је моћ увек секундарна у односу на економију?

У емисији СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ од 20. до 24. јануара можете слушати текст Деборе Кук „Да ли је моћ увек секундарна у односу на економију?”.

Иако делује да су становишта Теодора Адорна и Мишела Фукоа толико различита да се не могу упоређивати, Дебора Кук у овом тексту настоји да покаже да њихове критике капитализма из другачијих углова погађају готово исте проблеме. У ту сврху, ауторка прво разматра питање да ли Маркс и његова снажна критика капитализма још увек пружају користан оквир за разумевање начина на који функционишу Западна друштва. Потом упоређује Адорнове идеје о односу између економије и државе са Фукоовим разматрањем односа између дисциплинских установа, биополитичке државе и капиталистичке економије, при чему посебо детаљно разматра Фукоово дело Рађање биополитике, пошто се управо ту догодио важан преокрет у односима између економије и државе. Такође ће бити речи о ономе што очито представља срж разлике између теорија двојице мислилаца – Адорнове тврдње о свепрожимајућим разменским односима у Западним друштвима и Фукоове тврдње о свеприсутним односима моћи, а Рађање биополитике ће послужити као важан извор и за ту анализу.

Најзад, после анализе разлика, процењују се сличности и чак увиђа извесна компатибилност између њихових критичких теорија. Дебора Кук пише: „тврдим да Фукоова критика моћи може допунити Адорнову критику позног капитализма, посебно због тога што се обојица баве нашим историјским тренутком, упозоравајући нас на могуће поновно оживљавање фашизма. У свом виђењу нацизма као једног облика државног капитализма, Адорно тврди да тамо где држава има превласт, доминација постаје много директнија – и то вероватно на начине које је Фуко описао у свом разматрању биополитичког државног апарата безбедности, заједно са све већим интервенисањем на пољу становништва... Адорно подсећа читаоце на сталну важност критике капитализма за критичку теорију, и Фуко се слаже са њим, премда се он сам не упушта у ту теорију. С друге стране, тврдим да Адорнова критика превласти економије у позном капитализму треба да се допуни критиком наше подређености моћи. Фуко даје један убедљив пример, који се делом заснива на његовом благонаклоном читању Маркса, за тврдњу да су неке борбе пре свега укорењене у моћи. Будући да моћ није увек секундарна у односу на економију, Фуко показује да критичка теорија не би требало да буде сведена на критику капитализма".

Текст је део ауторкине књиге Adorno, Foukault and Critique of the West, објављене у издавачкој кући Verso у Њујорку 2018. године.

Превела с енглеског Ивана Максић.
Читао Александар Божовић.
Уредница циклуса Тања Мијовић.

број коментара 0 Пошаљи коментар