Читај ми!

Научни скупови

Влатко Илић: Свет медија као свет безумља

У емисији Научни скупови, у петак, 6. новембра, можете пратити излагање Влатка Илића под називом „Свет медија као свет безумља”. Снимак је забележен на скупу „Филозофија медија: Медији и лудило” који је недавно одржан у Заводу за проучавање културног развитка у Београду.

Однос савременог човека спрам лудила је, попут свега другог, у великој мери условљен медијима, односно, тзв. медијском културом, сматра Влатко Илић. С једне стране, очигледна је спектакуларизација те експлоатација једног хуманистичког искуства лудила и то пре свега од стране индустрије забаве, али и других пракси које бивају индуковане технолошким напретком; док са друге, читаву медијску сферу, у смислу обичајности коју она генерише, одликују карактеристике које би се дале довести у везу са не-разумом, односно, лудилом. Имајући то на уму, Илић приликом свог излагања показује на који начин је савремени свет медија по својој природи свет безумља.

Уредница Оливера Нушић.